SPC CARPET SERIES

SPC Carpet Series หรือ พื้น SPC ลายพรม  ที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบลักษณะพรมแผ่น

SPC ลายพรม  มีชั้นการออกแบบพิมพ์ลายที่มีลายพรม เลเยอร์การออกแบบถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงที่สามารถจำลองลักษณะเฉพาะของพรมชนิดต่างๆ เช่น พรมไนลอน พรมโพรลีโพไพลีน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการตกแต่งที่ต้องการลวดลายพรม แต่ไม่ต้องการกักเก็บสิ่งสกปรกที่อาจซึบซับอยู่ในพรมแผ่นของจริง

 

SPC Floor, พื้น SPC, กระเบื้อง SPC

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 290,920