ความรู้เกี่ยวกับงานหินและกระเบื้อง

ขั้นตอนที่ 1
วัดขนาดกำหนดแนวการปูกระเบื้องก่อน เช่น การปูผนังการปูผนังควรให้เศษอยู่ด้านล่างหรือการปูไม่ เต็มความสูงของผนัง ควรให้แผ่นเต็มอยู่บนสุด ส่ วนการปูกระเบื้องพื้นควรกำหนดแนวปูโดยให้เศษกระ เบื้องอยู่ด้านข้างริมห้อง ใช้เกรียงฉาบปูนผสมป ูนสำหรับปูกระเบื้องใน กระถางผสมปูน ปูนปูกระเบื้อง 1ส่วน ทราย 2 ส่วน ควรผสมครั้งละพอประมาณใ นการปูไม่ควรผสมมากเกินไปจะทำให้ปูนแข็งตัวในขณ ะที่ยังใช้ไม่หมดการผสมควรผสมให้ปูน หนืดอยู่ตั ว

 

ขั้นตอนที่ 2
ร่างแบบเพื่อวางแนวการปูให้ตรงตามความต้องการกำหนดจุดเริ่มต้น โดยอิงกับแนววงกบประตูใช้ด้ายตีเส้น ตีเส้นที่เป็นแนวสำหรับการปูทั้งแนวนอนและ แนวตั้ง

 

ขั้นตอนที่ 3
ใช้เกรียงฉาบปูนผสมปูนสำหรับปูกระเบื้องในกระถางผสมปูน ปูนปูกระเบื้อง 1ส่วน ทราย 2 ส่วน ควรผสมครั้งละพอประมาณในการปูไม่ควรผสมมากเกินไปจะทำให้ปูนแข็งตัวในขณะที่ยังใช้ไม่หมดการผสมควร ผสมให้ปูน หนืดอยู่ตัว

 

ขั้นตอนที่ 4
นำกระเบื้องที่ต้องการปูมาแช่น้ำสะอาดไว้ประมาณ 20-30 นาที ให้กระเบื้อง ดูดซึมน้ำจนอิ่มตัวก่อนเพื่อไม่ให้กระเบื้องดูดน้ำจากปูนปูกระเบื้องจนแห้ง จะทำให้กระเบื้องหลุดร่อน นำกระเบื้องที่แช่น้ำขึ้นมาผึ่งให้แห้งหมาดๆ

 

ขั้นตอนที่ 5
ใช้เกรียงฟันร่องตักปูนใส่ด้านหลังกระเบื้องฉาบเป็นร่องปาดให้ทั่วทั้งแผ่นด้วยการออกแรงกดเบา ๆ ให้มีเนื้อปูนประมาณ 5 มิลลิเมตร

 

ขั้นตอนที่ 6
นำกระเบื้องติดบนพื้นตามแนวแล้วเคาะเบาๆ ด้วยค้อนยางหรือด้ามเกรียงให้แน่นกับพื้นผิวปาดปูน ส่ วนเกินออก

 

ขั้นตอนที่ 7
ปูแผ่นต่อไปโดยให้ช่องห่างแนวกระเบื้องประมาณ 2 -3 มม. เป็นแนวตรงไม่บิดเบี้ยว โดยปูตามแนวของเ ส้นที่ที่ไว้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งก่อน แล้วค่อย ปูให้เต็มพื้นที่โดยปูให้ได้ระนาบเดียวกันไม่เหลื่อมสูงกว่ากันปูจนเต็มพื้นที่ทั้งหมดโดยเว้นส่วนของ เสา ,วงกบ ไว้ก่อน

 

ขั้นตอนที่ 8
ควรทิ้งไว้ 1 วัน ก่อนถึงสามารถเหยียบเข้าไปเก็บส่วนที่ขาดรอบห้องได้ การปูกระเบื้องในส่วนที่ไม่เต็มแผ่นจะต้องวัดส่วนที่ต้องการตัดออกด้วยตลับเมตรว่าต้องการขนาดเท่าไร ขีดเส้นทำเครื่องหมายก่อนนำไปตัดด้วยแท่นตัดกระเบื้องหรือเครื่องเจียรแบบลูกหนู ทดลองวางดูก่อนฉาบปูนให้มีร่องห่างกันประมาณ 2  3 มม.

 

ขั้นตอนที่ 9
ผสมปูนยาแนว 1 ส่วน กับน้ำ 1 ส่วน ฉาบยาแนวลงใน ส่วนของร่องรอยต่อของกระเบื้องให้เต็มทิ้งไว้ให้ พอหมาดจึงเช็ดออกด้วยฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ จนร่องยาแนวเรียบสนิท ความกว้างของร่องกว้าเสมอกันตลอดแนว

 

  KEYWORDS: หิน หินแกรนิต แกรนิต หินอ่อน หินเทียม หินเทียมสีดำ หินเทียมเคาน์เตอร์ หินแกรนิตเทียม หินอ่อนเทียม หินทรายติดผนัง แกะสลักหิน พ่นทรายหินแกรนิต พ่นไฟหิน เซาะร่อง เซาะร่องกันลื่น ราคาหินอ่อน ราคาหินแกรนิต ราคาหินเทียม หินอ่อนราคา หินแกรนิตราคา แกรนิตราคา ราคาแกรนิต หินเทียมราคา ซื้อหินแกรนิต ซื้อหินอ่อน ซื้อหินเทียม ซือหินควอทซ์ หินควอทซ์ หินควอทซ์ราคา ราคาหินควอทซ์ จำหน่ายหิน จำหน่ายหินแกรนิต จำหน่ายหินอ่อน จำหน่ายหินควอทซ์ ทำเคาเตอร์ ท็อปเคาเตอร์ เคาเตอร์ครัว ท็อปเคาเตอร์ครัว ทำท็อปเคาเตอร์ ทำท็อปเคาเตอร์ครับ เคาเตอร์หิน ทำเคาเตอร์หิน ทำท็อปหิน ท็อปหิน ท็อปครัวหิน ท็อปเคาเตอร์หิน ทำท็อปเคาเตอร์หิน ราคาเคาเตอร์ครัว ขายเคาเตอร์ครัว

 

Contact Form

Visitors: 239,658