2. OA Raised Access Floor

 

 

 2.1

แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป BSP ชนิด OA รุ่น OA500

 

OA Flooring หรือพื้นยก OA เป็นผลิตภัณฑ์ฺที่ได้ออกแบบมาจุดประสงค์สำหรับงานพื้นสำนักงานหรือพื้น office เพื่อความง่ายต่อการใช้งานสำหรับพื้นที่ใช้สอยใน office. พื้นยก OA ก็ยังนำเสนอวัตถุประสงค์หลักของการใช้งานพื้นยกแบบทั่วๆไปคือเพื่อการจัดเก็บสาย cable สำหรับงานระบบต่างๆ, สายไฟต่างๆ, หรือแม้กระทั่งงานท่อต่างๆด้วย โดยนำวัสดุที่กล่าวมาเอาไว้ด้านใต้พื้นยกหรือช่วงว่างระหว่างพื้นอาคารกับพื้นยก สำหรับการหลบหลีกงานที่ต้องไปตัดรางสำหรับวางสายระบบต่างๆที่ได้กล่าวมา และยังทำให้พื้นที่ด้านบนพื้นยก OA ดูสะอาดเรียบร้อย ไม่มีสายไฟฟ้าหรือสาย cable งานระบบต่างๆมาดูให้รกรุงรังทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินสัญจร. พื้นยก OA จะมีน้ำหนักเบากว่าพื้นยกแบบอื่นๆ โดยเฉลียประมาณ 45 kg/m2 ซึ่งเหมาะมากสำหรับงานปรับปรุง office ที่ต้องควบคุมน้ำหนักตัววัสดุที่นำมาติดตั้งบนพื้นอาคารเดิม แต่ให้ประสิทธิภาพการรับน้ำหนักที่สูงมาก ซึ่งเริ่มต้นที่ 1200 kg/m2 ขึ้นไป

 

 คุณสมบัติของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA500

f                             f fff fff

แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป BSP ชนิด OA รุ่น OA500 เป็นการพัฒนาเพื่ออาคารหรือสำนักงานยุคปัจจุบันหรือ Intelligent Office Building เป็นลักษณะ Office Automatic ซึ่งตรงตามชือย่อ OA Series ได้ผลิตมาเพื่อตอบสนองและรองรับกับงานระบบพื้นยกที่ต้องการคุณภาพสูงสุด สำหรับอาคารอัจฉริยะ(Intelligent Building), ห้องควบคุมต่างๆ ที่ต้องการประสิทธิภาพที่มากขึ้นเป็นพิเศษในการป้องกันฝุ่น, การลุกลามการเผาไหม้ของไฟ, และการป้องกันการรั่วซึมของน้ำ แผ่นพื้นยกชนิด OA นี้สามารถติดตั้งได้ง่าย ขนาดของแผ่นพื้นยกจะถูกควบคุมในการผลิตด้วยความแม่นยำ ซึ่งทำให้แน่ใจได้ว่าทุกๆแผ่นสามารถถอดสลับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้โดยไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นกับระบบอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินสายไฟฟ้าหรือสายเคเบิลของงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ wireway และ outlet ต่างๆที่อยู่ภายใน

 

 คุณลักษณะของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA500

        

1. แผ่นเหล็กที่นำมาใช้ในการแผ่นแผ่นพื้นยกเป็นเหล็กทีมีคุณสมบัติความแข็งแรงสูงและทนทานต่อแรงกระแทกเป็นอย่างดี

2. ขนาดของแผ่นพื้นยกมีความแม่นยำสูงในเรื่องของขนาดแผ่นพื้นที่เท่ากันทุกแผ่นซื่งง่ายต่อการวางสลับเปลี่ยนตำแหน่งกับแผ่นพื้นยกอื่นๆได้

3. ผิวหน้าของแผ่นพื้นยกได้ป้องกันไฟฟ้าสถิตด้วยวิธีการเคลือบด้วยไฟฟ้าซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนานและการป้องกันการผุกร่อนจากสนิม   

4. มีน้ำหนักเบา โดยมีน้ำหนักเพียงแค่ 2/3 ของน้ำหนักพื้นยกรุ่นทั่วๆไป

5. มีขั้นตอนการผลิตที่รัดกุมตอบสนองต่องานระบบพื้นยกที่ต้องการป้องกันฝุ่น, การลุกลามการเผาไหม้ของไฟ, และน้ำเป็นพิเศษ

 

  ขนาดของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA500   

     เรามีให้เลือกขนาด 500 x 500 มม 

 

วัสดุปูพื้นผิวของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA500

    

1. แผ่นกระเบื้องยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Dissipative PVC)

2. แผ่นกระเบื้องยางถ่ายเทประจุไฟฟ้า (Conductive PVC)

3. แผ่นพรม

4. แผ่นกระเบื้องยางทั่วไป

5.แผ่นหินทุกประเภท อาทิเช่น หินแกรนิต, หินอ่อน เป็นต้น

6. แผ่นกระเบื้องแกรนิตโต้หรือเซรามิค

 

การรับน้ำหนักของแผ่นพื้นยกสำเร็จรูปรุ่น OA500

พื้นยก, raised floor, access floor

   

 มาตรฐานการทดสอบของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA500

     

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA)

2. ASTM E-84 Standard for Flame Spread and Smoke Test (USA)

3. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

4. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

 

  OA600, พื้นยก OA600, OA600 raised floor, OA600 access floor, OA raised floor, OA access floor, พื้นยก, พื้นยกสำเร็จรูป,  พื้นยกระดับสำเร็จรูป, พื้นยกระดับ, พื้นยกเหล็ก, raised floor, access floor, antistatic raised floor, antistatic access

       2.2  

  แผ่นพื้นยกระดับสำเร็ปรูป BSP ชนิด OA รุ่น OA600

 

OA Flooring หรือพื้นยก OA เป็นผลิตภัณฑ์ฺที่ได้ออกแบบมาจุดประสงค์สำหรับงานพื้นสำนักงานหรือพื้น office เพื่อความง่ายต่อการใช้งานสำหรับพื้นที่ใช้สอยใน office. พื้นยก OA ก็ยังนำเสนอวัตถุประสงค์หลักของการใช้งานพื้นยกแบบทั่วๆไปคือเพื่อการจัดเก็บสาย cable สำหรับงานระบบต่างๆ, สายไฟต่างๆ, หรือแม้กระทั่งงานท่อต่างๆด้วย โดยนำวัสดุที่กล่าวมาเอาไว้ด้านใต้พื้นยกหรือช่วงว่างระหว่างพื้นอาคารกับพื้นยก สำหรับการหลบหลีกงานที่ต้องไปตัดรางสำหรับวางสายระบบต่างๆที่ได้กล่าวมา และยังทำให้พื้นที่ด้านบนพื้นยก OA ดูสะอาดเรียบร้อย ไม่มีสายไฟฟ้าหรือสาย cable งานระบบต่างๆมาดูให้รกรุงรังทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินสัญจร. พื้นยก OA จะมีน้ำหนักเบากว่าพื้นยกแบบอื่นๆ โดยเฉลียประมาณไม่เกิน 50 kg/m2 ซึ่งเหมาะมากสำหรับงานปรับปรุง office ที่ต้องควบคุมน้ำหนักตัววัสดุที่นำมาติดตั้งบนพื้นอาคารเดิม แต่ให้ประสิทธิภาพการรับน้ำหนักที่สูงมาก ซึ่งเริ่มต้นที่ 1500 kg/m2 ขึ้นไป

คุณสมบัติของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA600

f                           ff               f

แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จ BSP ชนิด OA รุ่น OA600  เป็นการพัฒนาเพื่ออาคารหรือสำนักงานยุคปัจจุบันหรือ Intelligent Office Building เป็นลักษณะ Office Automatic ซึ่งตรงตามชือย่อ OA Series ได้ผลิตมาเพื่อตอบสนองและรองรับ กับงานระบบพื้นยกที่ต้องการคุณภาพสูงสุด สำหรับอาคารอัจฉริยะ(Intelligent Building), ห้องคอมพิวเตอร์ หรือห้องควบคุมต่างๆที่ต้องการคุณภาพการป้องกันฝุ่นและป้องกันน้ำเป็นพิเศษ รวมทั้งคุณสมบัติต่างๆมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับรุ่น OA500 เมื่อเทียบกับตัวแผ่นพื้นยกสำเร็จระดับรูปรุ่น OA500 ขนาดของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA600 จะใหญ่กว่า ดังนั้นจึงง่ายต่อการจัดวางสายไฟจำนวนมากไว้ข้างใต้ เพราะว่ามีพื้นที่ระหว่างตัวฐานที่ใหญ่กว่าเพื่อพื้นที่การใช้งานที่มากขึ้นสำหรับการวางสายเคเบิลงานระบบต่างๆและงานระบบอาทิเช่น ท่อลม เป็นต้น

 

ขนาดของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA600   

      เรามีให้เลือกขนาด 600 x 600 มม 

   

 

วัสดุปูพื้นผิวของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA600

     

1. แผ่นกระเบื้องยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Dissipative PVC)

2. แผ่นกระเบื้องยางถ่ายเทประจุไฟฟ้า (Conductive PVC)

3. แผ่นพรม 

4. แผ่นกระเบื้องยางทั่วไป

5.แผ่นหินทุกประเภท อาทิเช่น หินแกรนิต, หินอ่อน เป็นต้น

6. แผ่นกระเบื้องแกรนิตโต้หรือเซรามิค

 

 การรับน้ำหนักของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA600

access floor, raised floor, พื้นยก

  

          

มาตรฐานการทดสอบของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA600

      

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA)

2. ASTM E-84 Standard for Flame Spread and Smoke Test (USA)

3. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

4. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

5. Performance Test (by AIT, Thailand)

 

net floor, พื้นยก net floor, พื้นยก, พื้นยกสำเร็จรูป,  พื้นยกระดับสำเร็จรูป, พื้นยกระดับ, พื้นยกเหล็ก, raised floor, access floor, antistatic raised floor, antistatic access

 

    2.3

แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป BSP ชนิด OA รุ่น OA Net Floor

 

OA Flooring หรือพื้นยก OA เป็นผลิตภัณฑ์ฺที่ได้ออกแบบมาจุดประสงค์สำหรับงานพื้นสำนักงานหรือพื้น office เพื่อความง่ายต่อการใช้งานสำหรับพื้นที่ใช้สอยใน office. พื้นยก OA ก็ยังนำเสนอวัตถุประสงค์หลักของการใช้งานพื้นยกแบบทั่วๆไปคือเพื่อการจัดเก็บสาย cable สำหรับงานระบบต่างๆ, สายไฟต่างๆ, หรือแม้กระทั่งงานท่อต่างๆด้วย โดยนำวัสดุที่กล่าวมาเอาไว้ด้านใต้พื้นยกหรือช่วงว่างระหว่างพื้นอาคารกับพื้นยก สำหรับการหลบหลีกงานที่ต้องไปตัดรางสำหรับวางสายระบบต่างๆที่ได้กล่าวมา และยังทำให้พื้นที่ด้านบนพื้นยก OA ดูสะอาดเรียบร้อย ไม่มีสายไฟฟ้าหรือสาย cable งานระบบต่างๆมาดูให้รกรุงรังทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินสัญจร. พื้นยก OA จะมีน้ำหนักเบากว่าพื้นยกแบบอื่นๆ โดยเฉลียประมาณไม่เกิน 50 kg/m2 ซึ่งเหมาะมากสำหรับงานปรับปรุง office ที่ต้องควบคุมน้ำหนักตัววัสดุที่นำมาติดตั้งบนพื้นอาคารเดิม แต่ให้ประสิทธิภาพการรับน้ำหนักที่สูงมาก ซึ่งเริ่มต้นที่ 1200 kg/m2 ขึ้นไป

คุณสมบัติของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA Net Floor

 ดกดกดดดด

แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป BSP ชนิด OA รุ่น OA Net Floor เป็นการพัฒนาเพื่ออาคารหรือสำนักงานยุคปัจจุบันหรือ Intelligent Office Building เป็นลักษณะ Office Automatic ซึ่งตรงตามชือย่อ OA Series มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆเช่นเดียวกับแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA500 และ OA600 แต่แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่นนี้ได้นำเสนอการออกแบบทีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือระบบช่องเก็บสายไฟฟ้าหรือสายเคเบิลของงานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องความยืดหยุ่นสูงสะดวกสบายในการต่อสายไฟตามจุดต่างๆโดยไม่ต้องมีการตัดหรือเจาะตัวแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปเหมาะสำหรับขั้วปลั๊กทุกชนิด การเชื่อมต่อสายไฟที่สามารถปรับตำแหน่งได้

 

คุณลักษณะของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA Net Floor

   ddd 

1. แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA Net Floor นี้ได้ถูกออกแบบมาเฉพาะตัวเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความสูงไม่มาก  โดยมีความสูงจากพื้นระดับเดิมที่ 50มม ถึง 100มม.

2. ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ประหยัดในเรื่องเวลาและต้นทุนการติดตั้ง

          

ขนาดของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA Net Floor 

          เรามีให้เลือกทั้งข้นาด 500 x 500มม และ 600 x 600 มม ตามความต้องการ

 

วัสดุปูพื้นผิวของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA Net Floor

         

1. แผ่นกระเบื้องยาง Anti-Static (Dissapative)

2. แผ่นกระเบื้องยางถ่ายเทประจุไฟฟ้า (Conductive PVC)

3. แผ่นพรม

4. แผ่นกระเบื้องยางทั่วไป

 

การรับน้ำหนักของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA Net Floor; OA500

raised floor, access floor, พื้นยก

การรับน้ำหนักของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA Net Floor; OA600

access floor, raised floor, พื้นยก

 

มาตรฐานการทดสอบของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่น OA Net Floor

     

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA)

2. ASTM E-84 Standard for Flame Spread and Smoke Test (USA)

3. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

4. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

 

KEYWORDS: พื้นยกoa แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปoa, พื้นยกnet floor, พื้นยก, access floor, raised floor, แผ่นพื้นยก ราคาพื้นยก พื้นยกราคา พื้นยกเหล็ก แผ่นพื้นยกเหล็ก พื้นยกสำเร็จรูปเหล็ก แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต ติดตั้งพื้นยก ติดตั้งแผ่นพื้นยก ซื้อพื้นยก จำหน่ายพื้นยก ทำพื้นยก ขายพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก จำหน่ายพื้นยก บริษัทพื้นยก บริษัทขายพื้นยก บริษัทจำหน่ายพื้นยก บริษัทติดตั้งพื้นยก

 

 

***ข้อมูลต่างๆเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท B S P (2512) จำกัด ห้ามลักลอบหรือคัดลอกนำข้อมูลไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ ซึ่งทางบริษัทฯจะดำเนินคดีตามกฏหมายในการละเมิดลิทสิทธฺิ์โดยเด็ดขาด ถ้ามีการกระทำดังกล่าว

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 290,924