3. Perforated Raised Access Floor

 

perforated panel, perforated raised floor, perforated access floor, แผ่นพื้นยกระบายอากาศ, แผ่นระบายอากาศ, แผ่นตะแกรง, แผ่นพื้นยกเจาะรู, แผ่น perforate พื้นยก, พื้นยกสำเร็จรูป,  พื้นยกระดับสำเร็จรูป, พื้นยกระดับ, พื้นยกเหล็ก, , raised floor, access floor

พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป พื้นยกระบายอากาศ พื้นยกระบายลม

 

 

 

 

 

 

  

  

          คุณสมบัติของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศ

 edddd

แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปป้องกันไฟฟ้าสถิต'BSP'ชนิดระบายอากาศ มีรูปแบบหลากหลายให้เลือกใช้ โครงสร้างแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศมีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนกับแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิตเหล็กทึบทั่วๆไป (Anti-Static Steel Raised Acess Floor)  เพียงแต่ด้านในของแผ่นพื้นยกว่างเปล่า ไม่ได้บรรจุด้วยคอนกรีตมวลเบา ด้านบนและด้านล่างแผ่นเหล็กถูกเจาะเป็นรูปแบบรูระบายอากาศ แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศได้ถูกเจาะเป็นรูคิดเป็นพื้นที่ 19% - 42% ของแผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศนั้นถูกใช้สำหรับการระบายลมเย็นจากใต้พื้นขึ้นมาข้างบนหรือจากข้างบนลงไปใต้พื้น แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปประเภทนี้เหมาะสำหรับห้องเซริฟเวอร์, ห้องหรือศูนย์คอมพิวเตอร์, หรือห้องที่ต้องการควบคุบระบบระบายอากาศ, อุณหภูมิ, หรือสภาพแวดล้อมภายใน อาทิเช่น คลีนรูม (Clean Room), ห้องเซริฟเวอร์ (Server Room) เป็นต้น 

 

           ขนาดของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศม

   เรามีให้เลือกขนาด 600 x 600มม

 

          การรับน้ำหนักของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศ

          

 

         มาตรฐานการทดสอบของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศ

     

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA) 

2. ASTM E-84 Standard for Flame Spread and Smoke Test (USA)

3. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

4. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

 

 

KEYWORDS: พื้นยกกระจายลม พื้นยกกระจายอากาศ พื้นยกเจาะรู พื้นยกตะแกรง แผ่นพื้นยกกระจายอากาศ  แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระบายลม พื้นยก, access floor, raised floor, แผ่นพื้นยก, พื้นกระจก, พื้นยกกระจก, พื้นกระจกสำเร็จรูป, ราคาพื้นยก, พื้นยกราคา, พื้นยกเหล็ก แผ่นพื้นยกเหล็ก พื้นยกสำเร็จรูปเหล็ก แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต, ติดตั้งพื้นยกพื้นยกไส้ไม้พื้นยกปูนพื้นยกระบายอากาศพื้นยกระบายลมติดตั้งแผ่นพื้นยกซื้อพื้นยกจำหน่ายพื้นยกทำพื้นยก ขายพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป พื้นยกperforated, perforated panel,

Contact Form

Visitors: 252,236