3. Perforated Steel Raised Access Floor

   

คุณสมบัติของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศ (Perforated Steel Panel)

 edddd

แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปป้องกันไฟฟ้าสถิต'BSP'ชนิดระบายอากาศ มีรูปแบบหลากหลายให้เลือกใช้ โครงสร้างแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตด้วยเหล็กโดยไม่มีซีเมนต์อยู่ด้านใน ซึ่งจะเเตกต่างจาก แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป ชนิตเหล็กหรือ Steel Cement ทั่วๆไป (Anti-Static Steel Raised Acess Floor)  ด้านในของแผ่นพื้นยกว่างเปล่า ด้านบนและด้านล่างแผ่นเหล็กถูกเจาะเป็นรูปแบบรูระบายอากาศ แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศได้ถูกเจาะเป็นรูคิดเป็นพื้นที่ 18% - 42% ของแผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศนั้นถูกใช้สำหรับระบบ air condition ประเภท Precision Air System หรือระบบการระบายลมเย็นจากด้านใต้พื้นขึ้นไปด้านบนพื้นยก เป็นระบบสำหรับห้องที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเป็นพิเศษ แผ่นพื้นยกระดับ Perforated Panel สามารถติดตั้งได้เป็นเอกเทศแทนแผ่นพื้ืนยกแบบปกติ ณ จุดที่ต้องการ การใช้งานควรใช้ร่วมกับ Damper เพื่อควบคุมการไหลเวียนและระบายอากาศ

เนื่องจากแผ่น Perforated Panel ได้ถูกเจาะรูทั้งแผ่นเหล็กด้านบนและด้านล่าง การรับน้ำหนักจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าแผ่นพื้นยกทั่วๆไป จึงมีการเสริมเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทั้งแผ่น ด้วยสาเหตุนี้ แผ่น Perforated Panel ไม่ควรมีการตัดแผ่น ต้องมีการติดตั้งแบบเต็มแผ่นเพื่อให้แผ่น Perforated Panel สามารถรับน้ำหนักได้เต็มประสิทธิภาพ

แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปประเภทนี้เหมาะสำหรับห้องเซริฟเวอร์, ห้องหรือศูนย์คอมพิวเตอร์, หรือห้องที่ต้องการควบคุบระบบระบายอากาศ, อุณหภูมิ, หรือสภาพแวดล้อมภายใน อาทิเช่น คลีนรูม (Clean Room), ห้องเซริฟเวอร์ (Server Room) เป็นต้น 

 

perforated panel, แผ่นพื้นยกระบายอากาศ, damper, พื้นยก

ขนาดของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศ (Perforated Panel)

   เรามีให้เลือกขนาด 600 x 600มม

 

การรับน้ำหนักของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศ

พื้นยก, แผ่นระบายอากาศ, perforated panel

 

perforated panel, พื้นยกระบายอากาศ, พื้นยก
perforated panel, พื้นยกระบายอากาศ, พื้นยก

มาตรฐานการทดสอบของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศ

     

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA) 

2. ASTM E-84 Standard for Flame Spread and Smoke Test (USA)

3. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

4. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

 

 พื้นยก, raised floor, access floor  raised floor, access floor, พื้นยก
 พื้นยก, raised floor, access floor  พื้นยก, raised floor, access floor
พื้นยก, raised floor, access floor พื้นยก, raised floor, access floor
 

KEYWORDS: พื้นยกกระจายลม พื้นยกกระจายอากาศ พื้นยกเจาะรู พื้นยกตะแกรง แผ่นพื้นยกกระจายอากาศ  แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระบายลม พื้นยก, access floor, raised floor, แผ่นพื้นยก,ราคาพื้นยก, พื้นยกราคา, พื้นยกเหล็ก แผ่นพื้นยกเหล็ก พื้นยกสำเร็จรูปเหล็ก แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต, พื้นยกระบายลมติดตั้งแผ่นพื้นยกซื้อพื้นยกจำหน่ายพื้นยกทำพื้นยก ขายพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป พื้นยกperforated, perforated panel

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 296,545