7. Cement Raised Access Floor

 

 cement panel, cement access floor, cement raised floor, พื้นยกไส้ซีเมนต์, แผ่นพื้นยกไส้ซีเมนต์, พื้นยก, พื้นยกสำเร็จรูป,  พื้นยกระดับสำเร็จรูป, พื้นยกระดับ, raised floor, access floor, antistatic raised floor, antistatic access floor

พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป  แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป พื้นยกไส้ซีเมนต์ พื้นยกไส้ปูน  แผ่นพื้นยกไส้ปูน  แผ่นพื้นยกซีเมนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         คุณสมบัติของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดไส้ซีเมนต์

 aaaaa

แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปป้องกันไฟฟ้าสถิต'BSP'ชนิดไส้ซีเมนต์หรือไส้ปูนใช้วัสดุแกนกลางเป็นส่วนผสมระหว่างไม้อัดกับซีเมนต์ วัสดุตกแต่งผิวแผ่นพื้นด้านบนมีให้เลือกด้วยแผ่น HPL, PVC, หรือแผ่นเหล็ก และด้านล่างแผ่นพื้นยกถูกยึดติดด้วยกระดาษฟอยล์อลูมิเนียมส่วนด้านข้างถูกเคลือบด้วยแผ่น PVC โดยรอบทั้ง 4 ด้าน ลักษณะโครงสร้างของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดไส้ซีเมนต์โดยไปจะเหมือนกับแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดไส้ไม้ แต่จะมีคุณสมบัติที่โดดแด่นอย่างดีเยื่ยมในการบ้องกันการลุกลามการเผาไหม้ของไฟ แผ่นพื้นยกแบบไส้ซีเมนต์นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายกับอาคารสำนักงาน, ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์และพื้นห้องควบคุมระบบอุปกรณ์ของโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป

            

        ขนาดของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดไส้ซีเมนต์   

          เรามีไห้เลือกใช้ขนาด 600 x 600มม.

          

        วัสดุปูพื้นผิวของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดไส้ซีเมนต์

         

1. แผ่นกระเบื้องยาง Anti-Static High Pressure Laminate (HPL)

2. แผ่นกระเบื้องยางถ่ายเทประจุไฟฟ้า (Conductive PVC)

3. แผ่นพรม

4. แผ่นกระเบื้องยางทั่วไป

            

         การรับน้ำหนักของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดไส้ซีเมนต์    

        

 

         มาตรฐานการทดสอบของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดไส้ซีเมนต์

          

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA)

2. ASTM E-84 Standard for Flame Spread and Smoke Test (USA)

3. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

4. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

 

 

KEYWORDS: พื้นยกซีเมนต์ แผ่นพื้นยกปูน พื้นยกไส้ปูน แผ่นพื้นยกปูน แผ่นพื้นยกซีเมนต์ พื้นยก, access floor, raised floor, แผ่นพื้นยก, พื้นกระจก, พื้นยกกระจก, พื้นกระจกสำเร็จรูป, ราคาพื้นยก, พื้นยกราคา, ติดตั้งพื้นยก พื้นยกไส้ไม้ พื้นยกปูน พื้นยกระบายอากาศ พื้นยกระบายลม ติดตั้งแผ่นพื้นยก ซื้อพื้นยก พื้นยกเหล็ก จำหน่ายพื้นยก ทำพื้นยก ขายพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 279,424