4. วงแหวนร้อยสายไฟพื้นยก Grommet 'BSP'

 

พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป grommetพื้นยก grommetแผ่นพื้นยก grommetพื้นยกสำเร็จรูป grommet 

 

 

  

   

วงแหวนร้อยสายไฟ,วงแหวนร้อยสายไฟพื้นยก,grommet พื้นยก,grommet แผ่นพื้นยก,grommet พื้นยก, access floor,raised floor,พื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,แผ่นพื้นยก,แผ่นพื้นยกระดับ,แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

         คุณสมบัติของ Grommet

aaaaaa

Grommet เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้เป็นทางออกของระบบสายเคเบิ้ลหรือสายไฟจะถูกวางอยู่ภายใต้แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป เพื่อทำให้สายเหล่านี้ถูกนำไปใช้ได้อย่างสะดวกและมีระเบียบบนพื้นของพื้นยกระดับสำเร็จรูป วัสดุที่นำมาใช้ผลิตGromet เป็นพลาสติกคุณภาพดีที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตและคงทน

            

 

                                                       พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป grommetพื้นยก grommetแผ่นพื้นยก grommetพื้นยกสำเร็จรูป grommet

 

 

                           พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป grommetพื้นยก grommetแผ่นพื้นยก grommetพื้นยกสำเร็จรูป grommet            พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป grommetพื้นยก grommetแผ่นพื้นยก grommetพื้นยกสำเร็จรูป grommet            พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป grommetพื้นยก grommetแผ่นพื้นยก grommetพื้นยกสำเร็จรูป grommet

Contact Form

Visitors: 252,234