6. แผ่นปิดด้านข้างพื้นยก (Facia)

 

คุณสมบัติแผ่นปิดด้านข้างพื้นยกระดับสำเร็จรูป

 ฟฟฟฟ Facia เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นแผ่นผนังปิดด้านข้างงานระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูปเพื่อความสวยงาม ซึ่งวัสดุหลักสามารถเลือกใช้ได้หลายอย่าง อาทิเช่น ไม้อัด,Cement Board,  ยิปซั่ม, หรือแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป เป็นต้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้ ส่วนวัสดุตกแต่งผิวก็มีทางเลือกที่หลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกัน เช่น กระเบื้องยาง, แผ่นHPL, พรม เป็นต้นตามความต้องการ

 

 

พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป faciaพื้นยก แผ่นปิดด้านข้างพื้นยก แผ่นปิดด้านข้างแผ่นพื้นยก faciaแผ่นพื้นยก พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป faciaพื้นยก แผ่นปิดด้านข้างพื้นยก แผ่นปิดด้านข้างแผ่นพื้นยก faciaแผ่นพื้นยก
พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป faciaพื้นยก แผ่นปิดด้านข้างพื้นยก แผ่นปิดด้านข้างแผ่นพื้นยก faciaแผ่นพื้นยก พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป faciaพื้นยก แผ่นปิดด้านข้างพื้นยก แผ่นปิดด้านข้างแผ่นพื้นยก faciaแผ่นพื้นยก

               

ป้ายกำกับ : facia, ผนังปิดข้างพื้นยก, ผนังพื้นยก, พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป, facia พื้นยก, แผ่นปิดด้านข้างพื้นยก แผ่นปิดด้านข้างแผ่นพื้นยก, facia แผ่นพื้นยก

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 286,234