7. บันไดขึ้นลงพื้นยกแบบทางลาดเอียง (Ramp)

 

     

  คุณสมบัติของบันไดแบบลาดเอียง (Ramp)

 

 ฟฟฟฟฟ Ramp หรือบันไดแบบลาดเอียงหรือบันไดแบบslope เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเป็นทางสัญจรขึ้นหรือลงที่มีลักษณะเป็นทางลาดเอียงจากพื้นระดับทางเดินเดิมจนไปถึงระดับพื้นแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปเพื่อความสะดวกในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ลักษณะโครงสร้างสามารถทำได้จากชุดขาตั้งแผ่นรับพื้นยกระดับสำเร็จรูปหรือเหล็กรูปพรรณคุณภาพดีและมีการเคลือบผิวป้องกันการผุกร่อนหรือสนิมด้วยการทาเคลือบสีกันสนิมหรือกัลวาไนซ์ (Galvanized Coating) ตามความต้องการที่ตรงกับการใช้งาน ส่วนวัสดุแผ่นพื้นของ Ramp นั้นสามารถใช้ได้ทั้งแผ่นไม้อัด, แผ่นเหล็ก,แผ่นพื้นสแตนเลส, หรือแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ส่วนวัสดุตกแต่งผิวในกรณีที่วัสดุแผ่นพื้น Ramp ใช้เป็นไม้อัดสามารถใช้แผ่นยางแบบมีปุ่มกันลื่นหรืออื่นๆได้ตามความต้องการ

 

พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป บันไดพื้นยก บันไดพื้นยกระดับ rampพื้นยก rampพื้นยกระดับ บันไดslopeพื้นยก

พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป บันไดพื้นยก บันไดพื้นยกระดับ rampพื้นยก rampพื้นยกระดับ บันไดslopeพื้นยก

 

พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป บันไดพื้นยก บันไดพื้นยกระดับ rampพื้นยก rampพื้นยกระดับ บันไดslopeพื้นยก พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป บันไดพื้นยก บันไดพื้นยกระดับ rampพื้นยก rampพื้นยกระดับ บันไดslopeพื้นยก

 

 

ป้ายกำกับ : บันไดทางลาด, บันไดทางลาดเอียง, บันไดขึ้นลงแบบทางลาดเอียง, บันไดขึ้นลงแบบทางลาด, บันไดแบบslope, ramp,  พื้นยกสำเร็จรูป, พื้นยกระดับสำเร็จรูป, พื้นยกระดับ, raised floor, access floor พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป บันไดพื้นยก บันไดพื้นยกระดับ  rampพื้นยก rampพื้นยกระดับ บันไดslopeพื้นยก

        

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 279,420