1 แผ่นลามิเนตแรงดันสูงเคลือบสารป้องกันไฟฟ้าสถิต (Anti - Static High Pressure Laminate,HPL)

 

 

พื้นยก พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก ลามิเนตป้องกันไฟฟ้าสถิต แผ่นลามิเนตป้องกันไฟฟ้าสถิต แผ่นลามิเนตantistatic hplป้องกันไฟฟ้าสถิต แผ่นhplป้องกันไฟฟ้าสถิต แผ่นhpl กระเบื้องantistatic กระเบื้องป้องกันไฟฟ้าสถิต กระเบื้องhpl

พื้นยก พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก ลามิเนตป้องกันไฟฟ้าสถิต แผ่นลามิเนตป้องกันไฟฟ้าสถิต แผ่นลามิเนตantistatic hplป้องกันไฟฟ้าสถิต แผ่นhplป้องกันไฟฟ้าสถิต แผ่นhpl กระเบื้องantistatic กระเบื้องป้องกันไฟฟ้าสถิต กระเบื้องhpl

  

Hpl ลามิเนตป้องกันไฟฟ้าสถิต แผ่นลามิเนตป้องกันไฟฟ้าสถิต แผ่นลามิเนตantistatic hplป้องกันไฟฟ้าสถิต แผ่นhplป้องกันไฟฟ้าสถิต แผ่นhpl กระเบื้องantistatic กระเบื้องป้องกันไฟฟ้าสถิต กระเบื้องhpl พื้นยก,access floor,raised floor,พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก

                                          

 

 

 

        คุณสมบัติของแผ่นลามิเนตป้องกันไฟฟ้าสถิต HPL

aaaaa

แผ่นลามิเนตแรงดันสูงป้องกันไฟฟ้าสถิตหรือ Anti-Static HPL (High Pressure Laminate) เป็นวัสดุตกแต่งพื้นผิวสำหรับพื้นยกสำเร็จรูปและพื้นทั่วๆไปที่ต้องการใช้ ซึ่งได้ผลิตขึ้นมาจากพลาสติกผงPVC ที่บริสุทธิ์ (PVC Resin) เป็นวัสดุหลักและเป็นตัวประสานกับสสารที่ทำให้มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบถาวรโดยผ่านกระบวนการขึ้นรูปด้วยการอบที่ความดันสูงซึงจะเคลือบอยู่บนแผ่นไม้อัดบาง จากขั้นตอนดังกล่าวจึงทำให้แผ่น Antistaitc HPL มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

     1. มีความสามารถในการต้านทานไฟฟ้าสถิตที่ประมาณ 1x104W~ 1x1010W.

     2. มีความต้านทานต่อสารเคมีหลายๆชนิด ซึ่งถูกพบได้ง่ายในสภาวะแวดล้อมในลักษณะงานอุตสาหกรรมต่างๆ

     3. มีความโดดเด่นในการต้านทานรอยขูดขีด, ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิสูง

     4. มีคุณสมบัติความต้านทานการลุกลามการเผาไหม้ของไฟสูง

     5. แผ่น HPL มีเนื้อวัสดุและสีเป็นชิ้นเดียวกันตลอดทั่วทั้งแผ่น ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติความทนทานการสึกหรอเป็นเยี่ยม

     6. มีความทนทานต่อการฉีกขาดสูง

     7. มีรูปแบบสีหลากหลายให้เลือกใช้ตามความต้องการ

     8. เหมาะสำหรับการใช้งานกับห้องศูนย์กลางข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์,ห้องเซิร์ฟเวอร์, อาคารสำนัก

         งานทั่วไป, ห้องควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรม,ห้องศูนย์กลางควมคุมงานระบบ, ห้องเชื่อมโยงเครือข่าย

         คอมพิวเตอร์, ห้องที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในห้อง(Clean Rooms), ศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายบริการข้อมูล, หรือพื้นที่ที่

         ต้องการป้องกันไฟฟ้าสถิต

  

        ขนาดของแผ่นลามิเนตป้องกันไฟฟ้าสถิต HPL

        เรามีให้เลือกทั้งขนาด 600x600มม, 610x610มม, และ 900x900มม ตามความต้องการ

 

        ความหนาของแผ่นลามิเนตป้องกันไฟฟ้าสถิต HPL

        เรามีให้เลือกตั้งแต่ 2มม, 2.5มม, และ 3มม ตามความต้องการ

 

          มาตรฐานการทดสอบทั่วไปของแผ่นลามิเนตป้องกันไฟฟ้าสถิต HPL

          

 

           มาตรฐานการทดสอบด้านไฟฟ้าของแผ่นลามิเนตป้องกันไฟฟ้าสถิต HPL

             

 

           มาตรฐานการทดสอบด้านเคมีของแผ่นลามิเนตป้องกันไฟฟ้าสถิต HPL

           

 

          รูปแบบลวดลายและแบบสีต่างๆของแผ่นลามิเนตป้องกันไฟฟ้าสถิต HPL

               

                 

                

               

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 296,556