2 ระบบพื้นยกแบบยืนอิสระชนิดแผ่นเปลือย (Free Standing System with Bare Type)

พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป ระบบพื้นยก

ระบบพื้นยกระดับ,ระบบfree standing,พื้นยกfree standing,ระบบunderstructure

 

 

 

ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยก free standing,ระบบfree standing,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

 

 

 

                                   

        คุณสมบัติของระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูปแบบยืนอิสระชนิดแผ่นเปลือย (Free Standing System with Bare Type) 

         

1. เหมาะสำหรับงานที่มีสภาพแวดล้อมลักษณะอาคารสำนักงานทั่วไป โดยความสูงของระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่นนี้สามารถเริ่มได้

    ตั้งแต่ 50มม ถึง 200มม.

2. มีประสิทธภาพเป็นเลิศในคุณสมบัติการรับน้ำหนัก     

3. สามารถวางสลับกับแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปอื่นๆได้อย่างสะดวก

4. แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปวางอยู่บนฐานรองรับหัวอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปโดยมีแผ่นพลาสติกถ่ายเทประจุไฟฟ้า(Conductive)สีดำวาง

    ขั้นอยู่ระหว่างกลาง ซึ่งง่ายต่อการติตตั้ง    

5. เป็นระบบติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูปที่ไม่มีคานและสกรูซึ่งสอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ที่ติดตั้งงานระบบใต้พื้นยกระดับสำเร็จรูป เช่น

    กล่องมปรับอากาศ เป็นต้น    

6. เป็นระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูปที่ง่ายต่อการติดตั้ง บริการ หรือซ่อมบำรุงในทุกส่วนของพื้นที่งาน

 

        มาตรฐานของระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูปแบบยืนอิสระชนิดแผ่นเปลือย (Free Standing System with Bare Type)

     

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA)

2. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

3. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

 

                                             ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยก free standing,ระบบfree standing,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

 

                 ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยก free standing,ระบบfree standing,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป       ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยก free standing,ระบบfree standing,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป         ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยก free standing,ระบบfree standing,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป  

 

 
  KEYWORDS:พื้นยกเหล็ก, ติดตั้งพื้นยก, พื้นยก free standing,ระบบfree standing,ระบบunderstructure 

Contact Form

Visitors: 227,130