5. Perforated Aluminium Raised Access Floor

 perforated aluminium access floor, perforated aluminium raised floor, perforated panel, แผ่นระบายอากาศอลูมิเนียม, พื้นยกอลูมิเนียม, พื้นยก, พื้นยกสำเร็จรูป,  พื้นยกระดับสำเร็จรูป, พื้นยกระดับ, raised floor, access floor, antistatic raised floor, antistatic access floor

 

พื้นยกอลูมิเนียมระบายอากาศ พื้นยกอลูมิเนียมระบายลม พื้นยกอลูมิเนียมกระจายลม พื้นยกอลูมิเนียมกระจายอากาศ แผ่นพื้นยกอลูมิเนียมกระจายลม พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกอลูมิเนียมกระจายอากาศ พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกแบบระบายลม พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

  

        คุณสมบัติของแผ่นพื้นยกระดับอลูมิเนียมสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศ

 aaaaa แผ่นพื้นยกระดับอลูมิเนียมสำเร็จรูปป้องกันไฟฟ้าสถิต'BSP'ชนิดระบายอากาศผลิตมาจากอลูมินั่มฉีดขึ้นรูป มีคุณสมบัติเหมือนกันกับแผ่นพื้นยกระบายอากาศรุ่นทั่วๆไป (Perforated Panel) แผ่นระบายอากาศใช้สำหรับระบายลมจากใต้พื้นยกขึ้นมาด้านบนหรือจากด้านบนลงด้านล่าง จึงทำให้พื้นยกประเภทนี้ใช้งานได้เป็นอย่างดีกับงานระบบพื้นยกที่มีความต้องการคุณภาพที่สูงกับงานที่มีการออกแบบและใช้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นเดียวกับแผ่นพื้นยกอลูมิเนียม ด้วยความมั่นใจในคุณภาพอย่างแท้จริงเช่นเดียวกัน

 

        คุณลักษณะของแผ่นพื้นยกระดับอลูมิเนียมสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศ

            1. แผ่นพื้นยกผลิตมาจากอลูมินั่มชั้นดีฉีดขึ้นรูปซึงทำให้ทนทานต่อการเผาไหม้ของไฟระดับ A

            2. แผ่นพื้นถูกเจาะรูเพื่อระบายอากาศได้ตั้งแต่ 19%-42%

            3. วัสดุอลูมินั่มที่นำมาใช้ในการผลิตแผ่นพื้นยกเป็นวัสดุที่ไม่มีคุณสมบัติการก่อเกิดพลังงานแม่เหล็กหรือเป็น

                สนามแม่เหล็ก

            4. วัสดุที่นำมาใช้เป็นขอบของแผ่นพื้นยกอลูมิเนียมเป็นยางที่มีคุณสมบัติในการถ่ายเทประจุไฟฟ้าได้อย่างดี

                เยี่ยมไปยังระบบถ่ายเทประจุไฟฟ้าใต้พื้นยก

            5. สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีทั้งในแนวดิ่งและแบบเคลื่อนที่ (Rolling Load)

            6. มีน้ำหนักเบาซึ่งง่ายต่อการทำงาน และขนาดของแผ่นพื้นมีความเที่ยงตรงสูง ซึ่งง่ายต่อการวางสลับกับ

                แผ่นอื่นๆได้

            7.มีรูปแบบการเคลือบที่ให้เลือกทั้งแบบแผ่นเปลือยหรือชนิดไม่ปิดผิวหน้า เคลือบผิวโดยการชุบสีด้วยกระแส

               ไฟฟ้า(E-Coat) เคลือบผิวด้วยอีพ็อกซี่, หรือเคลือบผิวด้วยโลหะ(Metallic Coating)

 

        ขนาดของแผ่นพื้นยกระดับอลูมิเนียมสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศ

   ขนาดแผ่น  ขนาด 500x500 มม.

 

        การรับน้ำหนักของแผ่นพื้นยกระดับอลูมิเนียมสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศ

        

 

        มาตรฐานของแผ่นพื้นยกระดับอลูมิเนียมสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศ

     

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA)

2. ASTM E-84 Standard for Flame Spread and Smoke Test (USA)

3. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

4. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

 

 

KEYWORDS: พื้นยกอลูมิเนียมระบายอากาศ พื้นยกอลูมิเนียมระบายลม พื้นยกอลูมิเนียมกระจายลม พื้นยกอลูมิเนียมกระจายอากาศ แผ่นพื้นยกอลูมิเนียมกระจายลม, พื้นยก, access floor, raised floor, แผ่นพื้นยก, พื้นกระจก, พื้นยกกระจก, พื้นกระจกสำเร็จรูป, ราคาพื้นยก, พื้นยกราคา, แผ่นพื้นยกอลูมิเนียมกระจายอากาศ แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต, ติดตั้งพื้นยกพื้นยกไส้ไม้พื้นยกปูนพื้นยกระบายอากาศพื้นยกระบายลมติดตั้งแผ่นพื้นยกซื้อพื้นยกจำหน่ายพื้นยกทำพื้นยก ขายพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป พื้นยกperforated, perforated panel,

Visitors: 252,235