4. ขั้นตอนการติดต้ังพื้นแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC

พื้นยก,พื้นยกระดับ,แผ่นconductive,แผ่นกระเบื้องconductive pvc,กระเบื้องconductive pvc,กระเบื้องยางconductive,กระเบื้องยางconductive pvc,ติดตั้งกระเบื้องconductive pvc

แผ่นconductive แผ่นกระเบื้องconductive กระเบื้องconductive กระเบื้องยางconductive ติดตั้งกระเบื้องconductive ติดตั้งกระเบื้องยางคอนดักทีฟ กระเบื้องยางป้องกันไฟฟ้าสถิต กระเบื้องคอนดักทีฟ แผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิต กระเบื้องยางคอนดักทีฟ แผ่นคอนดักทีฟ พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก

 

 
 1. การจัดเตรียมพื้นผิวโครงสร้างเดิมที่จำเป็นในการติดตั้งพื้นแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC มีดังต่อไปนี้
  1. พื้นผิวโครงสร้างเดิมที่จะทำการติดตั้งพื้นแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC ควรเป็นพื้นหินขัด, พื้นกระเบื้องเซรามิกหรือแกรนิตโต้, หรือพื้นปูขัดมัน
  2. พื้นจะทำการติดตั้งพื้นแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC จะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ
  3. พื้นจะทำการติดตั้งพื้นแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC จะต้องแห้งสนิท ถ้าเป็นพื้นใหม่หรือพื้นที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จควรจะปล่อยให้พื้นแห้งอย่างน้อยประมาณ 30 วัน
  4. อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการติดตั้งพื้นแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC ควรจะอยู่ประมาณ 10-35 C และความชื้นสัมพัทธไม่ควรเกิน 80%, และควรเป็นพื้นที่ที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี
 2. การจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในการติดตั้งพื้นแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC มีดังต่อไปนี้
  1. กาวสื่อไฟฟ้า (Electric Glue) ควรเป็นกาวประเภทที่ไม่ละลายน้ำและคุณสมบัติการเป็นสื่อไฟฟ้าควรน้อยกว่าแผ่นลามิเนต และค่าความยึดเหนี่ยวของกาวควรมีค่ามากกว่า 3 x 106 N/M2
  2. เส้นเชื่อมพลาสติก (Plastic Welding Rod) ควรเป็นวัสดุที่เป็นสีและมีความเงา, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ต้องการ, และมีคุณสมบัติความยืดหยุ่นที่ดี
  3. แผ่นเทปทองแดง (Copper Foil) เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างพื้นแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC และพื้นโครงสร้างอาคารเพื่อเป็นสื่อกระจายกระแสไฟฟ้า โดยความมีความหนาไม่ต่ำกว่า 0.05มม และหน้ากว้างของแผ่นเทปทองแดงควรจะกว้างประมาณ 20มม.
 3. ขั้นตอนการติดตั้งพื้นแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC
  1. พื้นโครงสร้างของอาคารที่จะทำการติดตั้งพื้นแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC จะต้องแห้งและปราศจากวัสดุปลอมปนใดๆ, และแนวระดับของแผ่นพื้นโครงสร้างของอาคารความไม่เกิน 3มม. ในระยะรัศมีการติดตั้งที่ 3 เมตร
  2. ในกรณีที่พื้นโครงสร้างของอาคารที่จะทำการติดตั้งพื้นแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC เป็นคอนกรีต พื้นจะต้องเรียบและเมื่อใดก็ตามที่พื้นเป็นรูหรือรอยแยกในกรณีที่มีการติดตั้งแผ่นเทปทองแดงบนพื้นกระเบื้องเซรามิกหรือพื้นไม้ จะต้องทำการอุดรูหรือรอยแยกนั้นให้เรียบร้อยก่อนที่ดำเนินการ
  3. การเก็บรักษาแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC และกาวสื่อไฟฟ้า ควรจัดเก็บในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณภูมิปกติ(25C) ในระหว่างการติดตั้งภายใน 24 ชั่วโมงและหลังการติดตั้งเสร็จสิ้นสมบรูณ์ควรจัดเก็บวัสดุภายใน 48 ชั่วโมง ภายใต้อุณภูมิที่ต่ำกว่า 25C เช่นเดียวกัน
  4. การเปลี่ยนสลับแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC ควรเป็นแผ่นที่อยู่ใน lot เดียวกัน
  5. ในการกรณีที่ต้องการการรับประกันจากบริษัท การติดตั้งจะต้องดำเนินขั้นตอนดังต่อไปนี้
   1. ขนาดของไม้พายหรือวัสดุที่ใช้ในการทากาวควรมีขนาดร่องภายใน 1 มม., ความกว้างของร่อง 2.0 มม., และความสูง ของร่อง 2.0 มม.  
   2. การติดตั้งแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC จะต้องใช้เครื่องมือที่ใช้เหมาะสม
   3. ต้องมั่นใจในการทำงานติดตั้งแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC ว่าสามารถรักษาเวลาเตรียมงานก่อนการทำงาน 15 นาที เป็นอย่างน้อย และช่วงเวลาก่อนการจบงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
   • 6. ช่วงเวลาก่อนที่กาวจะแห้ง แผ่นกระเบื้อง Conductive PVC จะต้องติดตั้งในลักษณะจากจุดศูนย์กลางของห้องออกไปด้านนอก                 
   •  7. การเชื่อมเส้นพลาสติก (Plastic Welding Rod) รูปแบบของร่องจะเป็นลักษณะ V-Shape โดยมีขนาดประมาณ 2/3 ของความหนาแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC และการติดตั้งจะต้องทำหลังจากที่ได้ติดตั้งแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC เสร็จสิ้นไปแล้วไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมง   เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากาวยึดเหนี่ยวแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC กับพื้นอาคารได้แข็งตัวแล้ว 
   •  8. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นเชื่อมพลาสติกควรใช้ขนาด 2 – 3 มม. เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการเชื่อม
   •  9. ถ้าเส้นเชื่อมพลาสติก (Plastic Welding Rod) ยื่นออกมาจากบริเวณในพื้นที่ที่ทำการติดตั้งจะต้องตัดออกด้วยมีดเพื่อในเส้นเชื่อมพลาสติกได้เชื่อมต่อที่จุดตัดกัน
   •  10. หลังจากติดตั้งงานแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC เสร็จสิ้นแล้ว 24 ชั่วโมง ควรจะทำความสะอาดผิวพื้นแผ่นกระเบื้องConductive PVC ด้วยน้ำยาเฉพาะสำหรับทำความสะอาดแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC ด้วยฟองน้ำ           
   • 11. หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งพื้นแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC ตามขั้นตอนต่างๆที่ผ่านมาด้านต้นแล้ว พื้นที่ที่ได้ทำการติดตั้งพื้นแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC ทั้งหมดควรทำการกดทับอีกครั้งด้วยลูกล้อที่มีน้ำหนัก 80 กก. เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการยึดเหนี่ยวระหว่างกาวและแผ่นกระเบื้อง Conductive PVC

 

 

KEYWORDS: แผ่นconductive, แผ่นกระเบื้องconductive, กระเบื้องconductive, กระเบื้องยางconductive, ติดตั้งกระเบื้องconductive, ติดตั้งกระเบื้องยางคอนดักทีฟ, กระเบื้องยางป้องกันไฟฟ้าสถิต, กระเบื้องคอนดักทีฟ, กระเบื้องยางคอนดักทีฟ, แผ่นคอนดักทีฟ, ขายกระเบื้องยางคอนดักทีฟ,  ขายกระเบื้องคอนดักทีฟ ขายกระเบื้องยางconductive ขายกระเบื้องconductive ขายแผ่นคอนดักทีฟ ขายแผ่นconductive ซื้อกระเบื้องconductive, ซื้อกระเบื้องยางconductive ซื้อกระเบื้องยางคอนดักทีฟ ซื้อกระเบื้องคอนดักทีฟ ซื้อแผ่นคอนดักทีฟ ซื้อแผ่นconductive บริษัทกระเบื้องยางconductive บริษัทกระเบื้องconductive บริษัทกระเบื้องยางคอนดักทีฟ บริษัทจำหน่ายกระเบื้องยางconductive พื้นยก, access floor,raised floor, บริษัทขายกระเบื้องยางconducitve, จำหน่ายกระเบื้องconductive จำหน่ายกระเบื้องยางconductive จำหน่ายกระเบื้องคอนดักทีฟ จำหน่ายกระเบื้องยางคอนดักทีฟ จำหน่ายแผ่นคอนดักทีฟ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 279,415