Outdoor Floor Panel (แผ่นพื้นยกภายนอกอาคาร)

 

ลักษณะของ Outdoor Floor หรือพื้นยกภายนอกจะมีส่วนคล้ายคลึงกับ Raised Floor หรือพื้นยกสำหรับงานภายใน คือมีส่วนประกอบ 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1. แผ่นพื้นไม้เทียม (WPC Decking) 2. โครงอลูมิเนียม (Aluinium Frame) และ 3. ฐานรองหรือขาพลาติกปรับระดับ (Plastic Pedestal)

ภาพรวมจากการใช้งานจะมีความรู้สึกเข้ากับธรรมชาติเพราะแผ่นพื้นทำจากไม้เทียมที่ผลิตมาพิเศษคล้ายกับเปลือกไม้มาก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบความเป็นธรรมชาติ การใช้ไม้เทียมจะมีข้อดี คือทนทานต่อสภาพอากาศภายนอก ไม่ผุกร่อน ปลวกไม่กิน และสวยงานกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติ พร้อมด้วยโครงรับไม้เทียมที่ทำมาจะอลูมิเนียมที่แข็งแรง, และฐานรองหรือขาพลาสติกคุณภาพพิเศษ ที่ให้คุณสมบัติไม่แตกต่างจากไม้เทียมดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกตามหัวข้อต่างๆที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

1. Aluminium Frame หรือระบบโครงรับแผ่นพื้นไม้เทียม

2. WPC Decking Panel หรือระบบโครงรับแผ่นพื้นไม้เทียม

3. Plastic Pedestal  หรือระบบฐานรอง / ขาพลาสติก

4. Installation  หรือระบบการติดตั้ง

5. Gallery  หรือผลงานต่างๆ

6. Pros & Cons  หรือข้อได้เปรียบ - ข้อเสียเปรียบ ระหว่าง BSP กับแบรนด์อื่น

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 286,228