8. Calcium Sulphate Raised Access Floor

 

พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป  แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป พื้นยกไส้แคลเซียม แผ่นพื้นยกไส้แคลเซียม พื้นยกไส้แคลเซียมซัลเฟต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         คุณสมบัติของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดไส้แคลเซียมซัลเฟต

 aaaaa

แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปป้องกันไฟฟ้าสถิต'BSP'ชนิดแคลเซียมซัลเฟตใช้วัสดุแกนกลางเป็นแคลเซียมซัลเฟตที่มีมวลความหนาแน่นสูงซึ่งมีคุณสมบัติดีเสิศในการป้องกันการลุกลามการเผาไหม้ของไฟตอบสนองการรับน้ำหนักที่สูงและการป้องกันไฟฟ้าสถิต, การป้องกันน้ำ การป้องกันสนิท, และการมีคุณสมบัติที่คงสภาพโดยไม่มีการพองบวมหรือยืดหดตัวแม้ในสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงของความชื้นและอุณหภูมิที่เป็นเยี่ยม แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดแคลเซียมซัลเฟตนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายกับพื้นห้องที่ต้องการคุณภาพที่สูง เช่น ธนาคาร, ศูนย์การสื่อสารโทรคมนาคม, อาคารสำนักงาน, และห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เป็นต้น

         

        ขนาดของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดไส้แคลเซียมซัลเฟต  

          เรามีไห้เลือกใช้ขนาด 600 x 600มม.

 

        วัสดุปูพื้นผิวของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดไส้แคลเซียมซัลเฟต

         

1. แผ่นกระเบื้องยาง Anti-Static High Pressure Laminate (HPL)

2. แผ่นกระเบื้องยางถ่ายเทประจุไฟฟ้า (Conductive PVC)

3. แผ่นพรม

4. แผ่นกระเบื้องยางทั่วไป

 

         การรับน้ำหนักของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดไส้แคลเซียมซัลเฟต    

        

 

         มาตรฐานการทดสอบของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดไส้แคลเซียมซัลเฟต

          

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA)

2. ASTM E-84 Standard for Flame Spread and Smoke Test (USA)

3. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

4. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

 

 

 

KEYWORDS: พื้นยกแคลเซียมพื้นยกไส้แคลเซียม,แผ่นพื้นยกไส้แคลเซียม,พื้นยกไส้แคลเซียมซัลเฟต พื้นยก, access floor, raised floor, แผ่นพื้นยก, พื้นกระจก, พื้นยกกระจก, พื้นกระจกสำเร็จรูป, ราคาพื้นยก, พื้นยกราคา, ติดตั้งพื้นยกพื้นยกไส้ไม้พื้นยกปูนพื้นยกระบายอากาศพื้นยกระบายลมติดตั้งแผ่นพื้นยกบริษัทพื้นยก บริษัทขายพื้นยก บริษัทจำหน่ายพื้นยก บริษัทติดตั้งพื้นยก ซื้อพื้นยกจำหน่ายพื้นยกทำพื้นยก ขายพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป, พื้นยก calcium sulphate,calcium sulphate panel,

Contact Form

Visitors: 247,342