1. ชุดขาตั้งพื้นยกระดับสำเร็จรูป'BSP' (Pedestal)

ชุดขาตั้งพื้นยกสำเร็จรูป,  ชุดขาตั้งรับพื้นยกสำเร็จรูป, ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป, ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยก, ชุดขาตั้งรับพื้นยก ขาตั้งพื้นยกสำเร็จรูป, ขาตั้งรับพื้นยกสำเร็จรูป, ขาตั้งรับแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป, ขาตั้งรับแผ่นพื้นยก, ขาตั้งรับพื้นยก, floor pedestal, floor support, pedestal, raised floor pedestal, access floor pedestal, พื้นยก, พื้นยกสำเร็จรูป, พื้นยกระดับสำเร็จรูป, พื้นยกระดับ, raised floor, access floor

         1.1        ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป'BSP'ชนิดมาตรฐาน (Standard Pedestal)

             คุณสมบัติของชุดขาตั้งพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดมาตรฐาน                     

 a  aดดดดด

ขาตั้งรับแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป'BSP'ชนิดมาตรฐานผลิตมาจากเหล็กรูปพรรณคุณภาพดีและมีการเคลือบผิวป้องกันการผุกร่อนหรือสนิมด้วยการชุบเคลือบด้วยสังกะสี (Zinc Coating), กัลวาไนซ์ (Galvanized Coating) ตามความต้องการที่ตรงกับการใช้งาน ส่วนประกอบของชุดขาตั้งรับพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดมาตรฐานประกอบด้วยชุดหัวแป้นแผ่นเหล็กรับแผ่นพื้นยก, ท่อเหล็กกลมขาตั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22มม., ชุดแป้นเหล็กเกลียวล๊อค, และแป้นแผ่นเหล็กฐานรองรับชุดขาตั้งขนาด 100x100มม ซึ่งยึดติดกับขาตั้งด้วยการเชื่อมโดยรอบ และชุดหัวแป้นเหล็กรับแผ่นพื้นยกสามารถเสียบเข้าไปในขาตั้งโดยสามารถปรับระดับความสูงได้ 2.5ซมขาตั้งประเภทนี้สามารถแบ่งเป็นลักษณะการติดตั้งได้ดังนี้

     1. แบบไม่มีคาน (Free Standing) ความสูงพื้นยกไม่ควรเกิน 30 cm. ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการรับ                น้ำหนักที่ดีในการรับน้ำหนัก

     2. แบบมีคาน ระบบ Bolted stringer คือมีคานรับทุกด้านของขอบแผ่น และยึดน็อตติดกับหัวเสาของชุดขาตั้งเพื่อเสริมการรับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น

          มาตรฐานการทดสอบของชุดขาตั้งพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดมาตรฐาน

      

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA)

2. ASTM E-84 Standard for Flame Spread and Smoke Test (USA)

3. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

4. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

ชุดขาตั้งพื้นยกสำเร็จรูป,  ชุดขาตั้งรับพื้นยกสำเร็จรูป, ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป, ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยก, ชุดขาตั้งรับพื้นยก ขาตั้งพื้นยกสำเร็จรูป, ขาตั้งรับพื้นยกสำเร็จรูป, ขาตั้งรับแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป, ขาตั้งรับแผ่นพื้นยก, ขาตั้งรับพื้นยก, floor pedestal, floor support, pedestal, raised floor pedestal, access floor pedestal, พื้นยก, พื้นยกสำเร็จรูป, พื้นยกระดับสำเร็จรูป, พื้นยกระดับ, raised floor, access floor       

       1.2          ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป'BSP'ชนิด QA (QA Pedestal)

          คุณสมบัติของชุดขาตั้งพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิด OA                     

 aaaaa

ขาตั้งรับแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป'BSP'ชนิด OA ผลิตมาจากเหล็กรูปพรรณคุณภาพดีและมีการเคลือบผิวป้องกันการผุกร่อนหรือสนิมด้วยการชุบเคลือบด้วยสังกะสี (Zinc Coating), กัลวาไนซ์ (Galvanized Coating) ตามความต้องการที่ตรงกับการใช้งาน ส่วนประกอบของชุดขาตั้งรับพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิด OA ประกอบด้วยชุดหัวแป้นแผ่นเหล็กรับแผ่นพื้นยก, ท่อเหล็กกลมขาตั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22มม., ชุดแป้นเหล็กเกลียวล๊อค, และแป้นแผ่นเหล็กฐานรองรับชุดขาตั้งขนาด 100x100มม ซึ่งยึดติดกับขาตั้งด้วยการเชื่อมโดยรอบ และชุดหัวแป้นเหล็กรับแผ่นพื้นยกสามารถเสียบเข้าไปในขาตั้งโดยสามารถปรับระดับความสูงได้ 2.5ซมขาตั้งประเภทนี้สามารถแบ่งเป็นลักษณะการติดตั้งได้ดังนี้

     1. แบบไม่มีคาน (Free Standing) ความสูงพื้นยกไม่ควรเกิน 30 cm. ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการรับน้ำหนักที่ดีในการรับน้ำหนัก

     2. แบบมีคาน ระบบ Bolted stringer คือมีคานรับทุกด้านของขอบแผ่น และยึดน็อตติดกับหัวเสาของชุดขาตั้งเพื่อเสริมการรับน้ำหนัก 

         ได้ดียิ่งขึ้น      

         มาตรฐานการทดสอบของชุดขาตั้งพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิด OA

     

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA)

2. ASTM E-84 Standard for Flame Spread and Smoke Test (USA)

3. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

4. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

ชุดขาตั้งพื้นยกสำเร็จรูป,  ชุดขาตั้งรับพื้นยกสำเร็จรูป, ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป, ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยกชุดขาตั้งรับพื้นยก ขาตั้งพื้นยกสำเร็จรูป, ขาตั้งรับพื้นยกสำเร็จรูป, ขาตั้งรับแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป, ขาตั้งรับแผ่นพื้นยก, ขาตั้งรับพื้นยก, flooal, raised floor pedestal, access floor pedestal, พื้นยก, พื้นยกสำเร็จรูป, พื้นยกระดับสำเร็จรูป, พื้นยกระดับ, raised floor, access floor

 

       1.3     ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดสำหรับแผ่นพื้นยกชนิดไส้ไม้ (รวมชนิดไส้ซีเมนต์และแคลเซียมซัลเฟต) (Woodcore Pedestal)

         คุณสมบัติของชุดขาตั้งพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดไส้ไม้                

 aaaaa

ขาตั้งรับแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป'BSP'ชนิดไส้ไม้ ผลิตมาจากเหล็กรูปพรรณคุณภาพดีและมีการเคลือบผิวป้องกันการผุกร่อนหรือสนิมด้วยการชุบเคลือบด้วยสังกะสี (Zinc Coating), กัลวาไนซ์ (Galvanized Coating) ตามความต้องการที่ตรงกับการใช้งาน ส่วนประกอบของชุดขาตั้งรับพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดไส้ไม้ประกอบด้วยชุดหัวแป้นแผ่นเหล็กรับแผ่นพื้นยก, ท่อเหล็กกลมขาตั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22มม., ชุดแป้นเหล็กเกลียวล๊อค, และแป้นแผ่นเหล็กฐานรองรับชุดขาตั้งขนาด 100x100มม ซึ่งยึดติดกับขาตั้งด้วยการเชื่อมโดยรอบ และชุดหัวแป้นเหล็กรับแผ่นพื้นยกสามารถเสียบเข้าไปในขาตั้งโดยสามารถปรับระดับความสูงได้ 2.5ซมขาตั้งประเภทนี้สามารถแบ่งเป็นลักษณะการติดตั้งได้ดังนี้

     1. แบบไม่มีคาน (Free Standing) ความสูงพื้นยกไม่ควรเกิน 30 cm. ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการรับน้ำหนักที่ดีในการรับน้ำหนัก

     2. แบบมีคาน ระบบ Bolted stringer คือมีคานรับทุกด้านของขอบแผ่น และยึดน็อตติดกับหัวเสาของชุดขาตั้งเพื่อเสริมการรับน้ำหนัก 

         ได้ดียิ่งขึ้น      

         มาตรฐานการทดสอบของชุดขาตั้งพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดไส้ไม้

         

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA)

2. ASTM E-84 Standard for Flame Spread and Smoke Test (USA)

3. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

4. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

ชุดขาตั้งพื้นยกสำเร็จรูป,  ชุดขาตั้งรับพื้นยกสำเร็จรูป, ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป, ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยก, ชุดขาตั้งรับพื้นยก ขาตั้งพื้นยกสำเร็จรูป, ขาตั้งรับพื้นยกสำเร็จรูป, ขาตั้งรับแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป, ขาตั้งรับแผ่นพื้นยก, ขาตั้งรับพื้นยก, floor pedestal, floor support, pedestal, raised floor pedestal, access floor pedestal, พื้นยก, พื้นยกสำเร็จรูป, พื้นยกระดับสำเร็จรูป, พื้นยกระดั, raised floor, access floor

 

        1.4    ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป'BSP'ชนิดการรับน้ำหนักสูง(Heavy Duty Pedestal)

          คุณสมบัติของชุดขาตั้งพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดการรับน้ำหนักสูง          

 agdfgfg a aaa

ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป'BSP'ชนิดการรับน้ำหนักสูงผลิตมาจากเหล็กรูปพรรณคุณภาพดีและมีการเคลือบผิวป้องกันการผุกร่อนหรือสนิมด้วยการชุบเคลือบด้วยสังกะสี (Zinc Coating), กัลวาไนซ์ (Galvanized Coating) ตามความต้องการที่ตรงกับการใช้งาน ส่วนประกอบของชุดขาตั้งรับพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิกการรับน้ำหนักสูงประกอบด้วยชุดหัวแป้นแผ่นเหล็กรับแผ่นพื้นยก, ท่อเหล็กกลมขาตั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22มม, 28มม, และ 32มม, ชุดแป้นเหล็กเกลียวล๊อค, และแป้นแผ่นเหล็กฐานรองรับชุดขาตั้งขนาด 100x100มม ซึ่งยึดติดกับขาตั้งด้วยการเชื่อมโดยรอบ และชุดหัวแป้นเหล็กรับแผ่นพื้นยกสามารถเสียบเข้าไปในขาตั้งโดยสามารถปรับระดับความสูงได้2.5ซมขาตั้งประเภทนี้ลักษณะการติดตั้งควรจะต้องเป็นมีคานรับทุกด้านของขอบแผ่น และยึดน็อตติดกับหัวเสาของชุดขาตั้งเพื่อเสริมการรับน้ำหนักที่มั่นคงและมีเสถียรภาพเนื่องจากการใช้งานจะต้องรับภาระการแบกรับที่สูงและความสูงมากกว่ารุ่นทั่วๆไป โดยทั่วไปการใช้งานชุดขาตั้งประเภทนี้จะเริ่มต้นที่ความสูง 0.5 มขึ้นไป

         มาตรฐานการทดสอบของชุดขาตั้งพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดการรับน้ำหนักสูง

         

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA)

2. ASTM E-84 Standard for Flame Spread and Smoke Test (USA)

3. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

4. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

  ชุดขาตั้งพื้นยกสำเร็จรูป,  ชุดขาตั้งรับพื้นยกสำเร็จรูป, ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป, ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยก, ชุดขาตั้งรับพื้นยก ขาตั้งพื้นยกสำเร็จรูป, ขาตั้งรับพื้นยกสำเร็จรูป, ขาตั้งรับแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป, ขาตั้งรับแผ่นพื้นยก, ขาตั้งรับพื้นยก, floor pedestal, floor support, pedestal, raised floor pedestal, access floor pedestal, พื้นยก, พื้นยกสำเร็จรูป, พื้นยกระดับสำเร็จรูป, พื้นยกระดับ, raised floor, access floor 

        1.5     ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยกระดับอลูมิเนียมสำเร็จรูป'BSP' (Aluminium Pedestal)

         คุณสมบัติของชุดขาตั้งพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดการรับน้ำหนักสูง          

  a aaaaa

ชุดขาตั้งรับแผ่นพื้นยกระดับอลูมิเนียมสำเร็จรูป'BSP' มีให้เลือกทั้งแบบขาตั้งเหล็กและมีการเคลือบผิวป้องกันการผุกร่อนหรือสนิมด้วยการชุบเคลือบด้วยสังกะสี (Zinc Coating), ), กัลวาไนซ์ (Galvanized Coating)  และแบบอลูมิเนียมซึ่งผลิตมาจากอลูมิเนียมคุณภาพดีซึ่งทำให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษตามความต้องการที่ตรงกับการใช้งาน ส่วนประกอบของชุดขาตั้งอลูมิเนียมนั้นเหมือนกับชุดขาตั้งรับพื้นยกชนิดอื่นๆ โดยประกอบด้วยชุดหัวแป้นแผ่นอลูมิเนียมรับแผ่นพื้นยก, ขาตั้งท่ออลูมิเนียมกลม, ชุดแป้นอลูมิเนียมกลียวล๊อค, และแป้นแผ่นอลูมิเนียมฐานรองรับชุดขาตั้งขนาด 100x100มม. ซึ่งยึดติดกับขาตั้งด้วยการเชื่อมโดยรอบ และชุดหัวแป้นอลูมิเนียมรับแผ่นพื้นยกสามารถเสียบเข้าไปในขาตั้งโดยสามารถปรับระดับความสูงได้ 2.5ซม โดยทั่วไปการใช้งานชุดขาตั้งอลูมิเนียมจะเริ่มต้นที่ความสูง 20ซม ขึ้นไป ขาตั้งประเภทนี้สามารถแบ่งเป็นลักษณะการติดตั้งได้ดังนี้ 

             1. แบบไม่มีคาน (Free Standing) ความสูงพื้นยกไม่ควรเกิน 30 ซม. ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการรับน้ำหนักที่ดีในการรับน้ำหนัก

              2. แบบมีคาน ระบบ Bolted stringer คือมีคานรับทุกด้านของขอบแผ่น และยึดน็อตติดกับหัวเสาของชุดขาตั้งเพื่อเสริมการรับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น

        มาตรฐานการทดสอบของชุดขาตั้งพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดการรับน้ำหนักสูง

         

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA)

2. ASTM E-84 Standard for Flame Spread and Smoke Test (USA)

3. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

4. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

 

  KEYWORDS: แผ่นพื้นยก ขาพื้นยก ขารับพื้นยก ขารับแผ่นพื้นยก ขาตั้งพื้นยก ขาตั้งรับพื้นยก ขาตั้งรับแผ่นพื้นยก ขาตั้งรับพื้นยก แผ่นพื้นยก ขาตั้งพื้นยก พื้นยก, access floor,raised floor,pedestal ขารับแผ่นพื้นยก ขาตั้งพื้นยกระดับ พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยก, access floor, raised floor, แผ่นพื้นยก พื้นกระจก พื้นยกกระจก พื้นกระจกสำเร็จรูป ราคาพื้นยก พื้นยกราคา พื้นยกเหล็ก แผ่นพื้นยกเหล็ก พื้นยกสำเร็จรูปเหล็ก แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต ติดตั้งพื้นยก ติดตั้งแผ่นพื้นยก ซื้อพื้นยก จำหน่ายพื้นยก ทำพื้นยก ขายพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป ขายพื้นยก จำหน่ายพื้นยก แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป แผ่นพื้นยกระดับ พื้นยกเหล็ก แผ่นพื้นยกเหล็ก พื้นยกระดับสำเร็จรูป  บริษัทพื้นยก ทำพื้นยก บริษัทจำหน่ายพื้นยก บริษัทขายพื้นยก บริษัทติดตั้งพื้นยก 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 266,870