2. คานกระจายน้ำหนักแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป'BSP' (Stringer)

  

 

คุณสมบัติของคานกระจายน้ำหนักแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป

 ffffDfff

คานกระจายน้ำหนักแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป'BSP'ผลิตจากเหล็กรูปพรรณคุณภาพดีและมีการเคลือบผิวป้องกันการผุกร่อนหรือสนิมด้วยการชุบเคลือบด้วยสังกะสี (Zinc Coating), กัลวาไนซ์(Galvanized Coating) ตามความต้องการที่ตรงกับการใช้งาน ออกแบบมาให้ยึดติดกับส่วนหัวขาตั้งเป็นเหล็ก ทำหน้าที่รองรับแผ่นพื้นยกเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเสถียรภาพขาตั้งของระบบพื้นยกสำเร็จรูปในการต้านทานการเสียรูปด้านข้าง,และเพิ่มความแข็งแรงของชุดขาตั้งกันไม่ให้ล้ม ในกรณีที่ความสูงของงานพื้นยกมากกว่า 30ซม ขึ้นไป

คุณลักษณะของคานกระจายน้ำหนักแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป     

   

1. คานรับแผ่นพื้นยกผลิตจากเหล็กชุบป้องกันสนิม

2. ออกแบบมาให้ยึดติดกับส่วนหัวขาตั้งเป็นเหล็ก

3. ทำหน้าที่รองรับแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป

4. เพื่อเพิ่มเสถึยรภาพความสามารถในความต้านทานการเสียรูปด้านข้างของงานพื้นยก

 

 

พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป คานรับพื้นยก คานรับพื้นยกระดับ คานรับพื้นยกสำเร็จรูป คานกระจายน้ำหนักพื้นยก พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป คานรับพื้นยก คานรับพื้นยกระดับ คานรับพื้นยกสำเร็จรูป คานกระจายน้ำหนักพื้นยก
พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป คานรับพื้นยก คานรับพื้นยกระดับ คานรับพื้นยกสำเร็จรูป คานกระจายน้ำหนักพื้นยก พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป คานรับพื้นยก คานรับพื้นยกระดับ คานรับพื้นยกสำเร็จรูป คานกระจายน้ำหนักพื้นยก

 

 

                                                              

 

 

                                                

 

 

ป้ายกำกับ : คานรับแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป,  คานรับพื้นยกสำเร็จรูป, คานรับพื้นยก, คานรับแผ่นพื้นยก, คานกระจายน้ำหนักแผ่นพื้นยก,  คานระจายน้ำหนักแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป, คานกระจายน้ำหนักพื้นยก, คานกระจายน้ำหนักพื้นยกสำเร็จรูป, stringer, พื้นยกสำเร็จรูป, พื้นยกระดับสำเร็จรูป, พื้นยกระดับ, raised flooraccess floor

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 286,233