3. กล่องเต้ารับสายไฟพื้นยก Outlet Box 'BSP'

 

 

คุณสมบัติของ Outlet Box (Pop - Up)

aaaaaaa

Outlet Box หรือ Pop-Up เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้เป็นทางออกของระบบสายเคเบิ้ลหรือสายไฟจะถูกวางอยู่ภายใต้แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป เพื่อทำให้สายเหล่านี้ถูกนำไปใช้ได้อย่างสะดวกและมีระเบียบบนพื้นของพื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป outlet boxพื้นยก outlet boxแผ่นพื้นยก outlet boxพื้นยกสำเร็จรูป outlet box พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป outlet boxพื้นยก outlet boxแผ่นพื้นยก outlet boxพื้นยกสำเร็จรูป outlet box
พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป outlet boxพื้นยก outlet boxแผ่นพื้นยก outlet boxพื้นยกสำเร็จรูป outlet box พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป outlet boxพื้นยก outlet boxแผ่นพื้นยก outlet boxพื้นยกสำเร็จรูป outlet box

                                                         

 

 

ป้ายกำกับ : กล่องเต้ารับสายไฟพื้นยก,เต้ารับสายไฟฝังพื้นยก,ช่องสายไฟ, pop up, ป็อปอัพ ช่องสายไฟพื้นยก,เต้ารับสายไฟฝังพื้น,outlet box,พื้นยก,outlet box,พื้นยกสำเร็จรูป,access floor,raised floor,พื้นยก,แผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,แผ่นพื้นยกระดับ,แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป

 

                                         

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 296,556