6 ระบบพื้นยกแบบมีคานชนิดแผ่นเปลือย(Bolt-On Stringer with Bare Type)

 พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป ระบบพื้นยก ระบบพื้นยกระดับ,ระบบbolt stringer,พื้นยกbolt stringer,ระบบunderstructure 

ระบบพื้นยก,ระบบพื้นยกระดับ,ระบบbolt stringer,พื้นยกbolt stringer,ระบบunderstructure,พื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,แผ่นพื้นยก,แผ่นพื้นยกระดับ,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบมีคาน,พื้นยกชนิดมีคาน,พื้นยกมีคาน,พื้นยกคาน,พื้นยก bolt stringer,ระบบ bolt stringer,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

                           ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบมีคาน,พื้นยกชนิดมีคาน,พื้นยกมีคาน,พื้นยกคาน,พื้นยก bolt stringer,ระบบ bolt stringer,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป       ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบมีคาน,พื้นยกชนิดมีคาน,พื้นยกมีคาน,พื้นยกคาน,พื้นยก bolt stringer,ระบบ bolt stringer,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

        คุณสมบัติของระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดมีคานแบบแผ่นเปลือย (Bolt On Stringer System with Bare Type)

 aaaaa

1. เหมาะสำหรับงานที่มีสภาพแวดล้อมลักษณะอาคารสำนักงานทั่วไปห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศห้อง

    ควบคุบระบบสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยความสูงของระบบพื้นยกสำเร็จรูปสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ 80มม ถึง 1500มม.

2. มีประสิทธภาพเป็นเลิศในคุณสมบัติการรับน้ำหนักและมีเสถียรภาพทางด้านข้างในกรณีที่แรงมากระทบเนื่องจากแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป

    ได้เสริมคานทั้ง 4 ด้าน

3. สามารถวางสลับกับแผ่นพื้นยกสำเร็จรูปอื่นๆได้สะดวก

4. ส่วนประกอบของระบบ(คานและขาตั้ง) ได้เคลือบสารสังกะสีออกไซค์ด้วยไฟฟ้าซึ่งมีความคงทนมากแม้มีการใช้งานในสภาวะแวด

    ล้อมที่มีการสัญจรอย่างหนัก

5. การติดตั้งแผ่นพื้นยกสำเร็จรูประบบนี้ใช้วิธีให้น้ำหนักของตัววัสดุแผ่นพื้นยกกดลงด้วยตัวเอง ณ ตำแหน่งที่กำหนดไว้ (Gravity-Held) 

    ซึ่งจะง่ายต่อการติดตั้งและรื้อเปลี่ยนแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป

6. การติดตั้งสามารถทำการยึดสกรูที่มุมของแผ่นพื้นยกสำเร็จรูปทั้ง 4 ด้านในกรณีที่พื้นที่ที่ใช้งานมีการสัญจรของผู้ใช้งานหรือมีน้ำหนัก

    แบบบรรทุกเคลื่อนที่ที่มากเป็นพิเศษ

 

      มาตรฐานการทดสอบของระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดมีคานแบบแผ่นเปลือย (Bolt On Stringer System with Bare Type)

     

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA)

2. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

3. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

 

                                              ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบมีคาน,พื้นยกชนิดมีคาน,พื้นยกมีคาน,พื้นยกคาน,พื้นยก bolt stringer,ระบบ bolt stringer,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

      ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบมีคาน,พื้นยกชนิดมีคาน,พื้นยกมีคาน,พื้นยกคาน,พื้นยก bolt stringer,ระบบ bolt stringer,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป     ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบมีคาน,พื้นยกชนิดมีคาน,พื้นยกมีคาน,พื้นยกคาน,พื้นยก bolt stringer,ระบบ bolt stringer,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป     ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบมีคาน,พื้นยกชนิดมีคาน,พื้นยกมีคาน,พื้นยกคาน,พื้นยก bolt stringer,ระบบ bolt stringer,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

  KEYWORDS: พื้นยก พื้นยกแบบมีคาน, ระบบ bolt stringer,

Contact Form

Visitors: 252,234