5. อุปกรณ์เปิดแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป'BSP'(Panel Lifter)

 

คุณสมบัติของอุปกรณ์เปิดแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป

aaaaaa

Panel Lifter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับช่วยในการยกหรือเปิดแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปที่ต้องการ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิเช่นเปลี่ยนแผ่นพื้นยกเนื่องจากมีความเสียหายเกิดขึ้น, ปรับปรุงระบบใต้พื้นยก, ทำความสะอาด เป็นต้น ตามความต้องการอีกมายมากในการใช้งาน โดยการทำงานของ Panel Lifter จะทำการยกหรือเปิดโดยการดูดที่เกิดจากการเกิดภาวะสูญญากาศระหว่าง Panel Lifter กับผิวหน้าแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป

วิธีที่ดีที่สุดในการรื้อแผ่นพื้นในระบบพื้นยกระดับ คือการใช้เครื่องยกแผ่นพื้นแบบดูดสูญญากาศคู่ (double suction cup panel lifter) ซึ่งมีชื่อเรียกหลายอย่างคือ Panel Lifter, ที่เปิดแผ่นพื้นยก, ตัวเปิดเเผ่นพื้นยก, หรืออุปกรณ์เปิดแผ่นพื้นยก ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นแบบเดียวกัน ในระบบของอุปกรณ์จะเป็นการดูดแบบสูญญากาศ ที่เป็นมาตรฐาน

ข้อดีของ Panel Lifter

 • ง่ายและมีประสิทธิภาพ มากกว่าวิธีการอื่นๆ
 • ช่วยป้องกันการใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมและอันตราย ในการงัดแงะแผ่นพื้นยก เช่น ไขควง หรือมีด เป็นต้น
 • ช่วยป้องกันความเสียหายต่อแผ่นพื้นราคาแพง และโครงสร้างด้านล่างที่สำคัญ
 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบพื้นยก และลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

คุณสมบัติของ Panel Lifter

 • ด้ามจับแข็งแรง ผลิตจากอลูมิเนียม (solid aluminum die-cast handle)
 • ยางดูดสูญญากาศสีดำขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2อัน
 • ความสามารถการยกน้ำหนักได้ถึง 20 kg 
 • สามารถใช้ยกแผ่นพื้นยกระดับเกือบทุกประเภทที่เป็นแบบแผ่น Solid คือ Steel Cement Raised Floor Panel, OA Raised Floor Panel, Alu Raised Floor Panel, Calcium Sulphate Raised Floor Panel.
 • เครื่องมือนี้ออกแบบเฉพาะเพื่อยกแผ่นพื้นยกออกจากโครงสร้างด้านล่างเท่านั้น ไม่สามารถใช้เคลื่อนย้ายแผ่นพื้นทั้งหมด หรือเดินไปมาในขณะที่แผ่นพื้นติดอยู่กับเครื่องมือนี้ 

คำแนะนำการจัดเก็บ

 • เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรจัดสถานที่จัดเก็บเครื่องมือยกแผ่นพื้นให้ชัดเจน 
 • เราแนะนำให้ใช้อัตราส่วน Panel Lifter 1 ชุด ต่อ พื้นที่แผ่นพื้นยก ต่อ พื้นที่ 45 ตารางเมตร เผื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน Panel Lifter 
พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ อุปกรณ์เปิดแผ่นพื้นยก ที่ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยก อุปกรณ์ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป ตัวดูดแผ่นพื้นยก lifterพื้นยก lifterแผ่นพื้นยก lifterพื้นยกสำเร็จรูป พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ อุปกรณ์เปิดแผ่นพื้นยก ที่ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยก อุปกรณ์ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป ตัวดูดแผ่นพื้นยก lifterพื้นยก lifterแผ่นพื้นยก lifterพื้นยกสำเร็จรูป
panel lifter, อุปกรณ์เปิดแผ่นพื้นยก, ที่เปิดพื้นยก panel lifter, อุปกรณ์เปิดแผ่นพื้นยก, ที่เปิดพื้นยก

                                              

ป้ายกำกับ : panel lifter, ที่ยกแผ่นพื้นยก, ตัวดูด, ตัวดูดแผ่นพื้นยก, ตัวยกแผ่นพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ อุปกรณ์เปิดแผ่นพื้นยกที่ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยก อุปกรณ์ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป ตัวดูดแผ่นพื้นยก lifterพื้นยก, lifterแผ่นพื้นยก, lifterพื้นยกสำเร็จรูป

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 290,909