5. อุปกรณ์เปิดแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป'BSP'(Panel Lifter)

 

 

  lifter, panel lifter, ที่ยกแผ่นพื้นยก, ตัวดูด, ตัวดูดแผ่นพื้นยก, ตัวยกแผ่นพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ อุปกรณ์เปิดแผ่นพื้นยกที่ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยก อุปกรณ์ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป ตัวดูดแผ่นพื้นยก lifterพื้นยก lifterแผ่นพื้นยก lifterพื้นยกสำเร็จรูป

 

พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ อุปกรณ์เปิดแผ่นพื้นยก ที่ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยก อุปกรณ์ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป ตัวดูดแผ่นพื้นยก lifterพื้นยก lifterแผ่นพื้นยก lifterพื้นยกสำเร็จรูป 

 

 

 

 

 

          คุณสมบัติของอุปกรณ์เปิดแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป

aaaaaa Panel Lifter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับช่วยในการยกหรือเปิดแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปที่ต้องการ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิเช่นเปลี่ยนแผ่นพื้นยกเนื่องจากมีความเสียหายเกิดขึ้น, ปรับปรุงระบบใต้พื้นยก, ทำความสะอาด เป็นต้น ตามความต้องการอีกมายมากในการใช้งาน โดยการทำงานของ Panel Lifter จะทำการยกหรือเปิดโดยการดูดที่เกิดจากการเกิดภาวะสูญญากาศระหว่าง Panel Lifter กับผิวหน้าแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

                                              พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ อุปกรณ์เปิดแผ่นพื้นยก ที่ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยก อุปกรณ์ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป ตัวดูดแผ่นพื้นยก lifterพื้นยก lifterแผ่นพื้นยก lifterพื้นยกสำเร็จรูป

 

 

           พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ อุปกรณ์เปิดแผ่นพื้นยก ที่ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยก อุปกรณ์ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป ตัวดูดแผ่นพื้นยก lifterพื้นยก lifterแผ่นพื้นยก lifterพื้นยกสำเร็จรูป            พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ อุปกรณ์เปิดแผ่นพื้นยก ที่ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยก อุปกรณ์ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป ตัวดูดแผ่นพื้นยก lifterพื้นยก lifterแผ่นพื้นยก lifterพื้นยกสำเร็จรูป                 พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ อุปกรณ์เปิดแผ่นพื้นยก ที่ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยก อุปกรณ์ยกแผ่นพื้นยก ตัวยกแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป ตัวดูดแผ่นพื้นยก lifterพื้นยก lifterแผ่นพื้นยก lifterพื้นยกสำเร็จรูป

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 266,859