1 ระบบพื้นยกแบบยืนอิสระชนิดแผ่น HPL (Free Standing System with HPL)

 

พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป ระบบพื้นยก

ระบบพื้นยกระดับ,ระบบfree standing,พื้นยกfree standing,ระบบunderstructure

 

 

ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยก free standing,ระบบfree standing,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

                                   ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยก free standing,ระบบfree standing,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป       ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยก free standing,ระบบfree standing,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

        คุณสมบัติของระบบพื้นยกระดับสำเร็จรููปชนิดยืนอิสระแบบแผ่นHPL (Free Standing System with HPL)

ฟฟฟฟฟ 

1. เหมาะสำหรับงานที่มีสภาพแวดล้อมลักษณะอาคารสำนักงานทั่วไป โดยความสูงของระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูปรุ่นนี้สามารถเริ่มได้

    ตั้งแต่50 มม ถึง 200 มม.

2. มีประสิทธิภาพเป็นเลิศในคุณสมบัติการรับน้ำหนัก

3. สามารถวางสลับกับแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปอื่นๆได้อย่างสะดวก

4. แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปวางอยู่บนฐานรองรับหัวอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปโดยมีแผ่นพลาสติกถ่ายเทประจุไฟฟ้า(Conductive)สีดำวาง

    ขั้นอยู่ระหว่างกลาง ซึ่งง่ายต่อการติตตั้ง

5. เป็นระบบติดตั้งพื้นยกระดับสำเร็จรูปที่ไม่มีคานและสกรูซึ่งสอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ที่ติดตั้งงานระบบใต้พื้นยกระดับ

    สำเร็จรูปเช่น กล่องลมปรับอากาศ เป็นต้น

6. เป็นระบบพื้นยกสำเร็จรูปที่ง่ายต่อการติดตั้ง บริการ หรือซ่อมบำรุงในทุกส่วนของพื้นที่งาน

 

         มาตรฐานการทดสอบของระบบพื้นยกระดับสำเร็จรููปชนิดยืนอิสระแบบแผ่นHPL (Free Standing System with HPL)

       

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA)

2. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

3. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

  

 

                                                    ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยก free standing,ระบบfree standing,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

      

                      ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยก free standing,ระบบfree standing,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป         ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยก free standing,ระบบfree standing,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป        ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยก free standing,ระบบfree standing,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

 

Understructure Solutions

All BSP Raised Access Floor understructure systems are designed with a rigid laterally stable understructure for a quiet and extremely solid finished product with a high degree of flexibility and rigid lateral stability

 

Free Standing Access Floor System

-      Ideal for general office environments where the finish floor height varies from 75mm to 150mm.

-      Superior Load Performance.

-      The all steel yellow passivated Freestanding System provides optimum strength.

-      Inter-changeable with all other panel strengths.

-      The panel positively located onto a steel head supported by a conductive black plastic gasket which provides for a solid, quiet easily accessible solution.

-      No Stringer or crews and is ideal of easy access to the plenum.

 

 

  KEYWORDS: access floor, raised floor, พื้นยก พื้นยกระดับ พื้นยกสำเร็จรูป, แผ่นพื้นยก, พื้นยกแบบไม่มีคาน พื้นยกสกรู,ระบบunderstructure ขาพื้นยก ขารับพื้นยก ระบบพื้นยก ระบบโครงสร้างพื้นยก พื้นยกแบบไม่มีคาน พื้นยกสกรู,พื้นยก free standing,ระบบfree standing, ติดตั้งแผ่นพื้นยก พื้นยกระดับสำเร็จรูปพื้นยก ติดตั้งพื้นยก

Contact Form

Visitors: 227,133