4 ระบบพื้นยกแบบยึดสกูรกับขาตั้งชนิดแผ่นเปลือย (Corner Lock with Bare Type)

   

พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป ระบบพื้นยก ระบบพื้นยกระดับ,ระบบcorner lock,พื้นยกcorner lock,ระบบunderstructure 

 

ระบบพื้นยก,ระบบพื้นยกระดับ,ระบบcorner lock,พื้นยกcorner lock,ระบบunderstructure,พื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,แผ่นพื้นยก,แผ่นพื้นยกระดับ,แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยกสกรู,พื้นยกแบบสกรู, พื้นยกชนิดสกรู,พื้นยกยึดสกรู,พื้นยกแบบยึดสกรู,พื้นยกชนิดยึดสกรู,พื้นยก corner lock,ระบบ corner lock,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

                               ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยกสกรู,พื้นยกแบบสกรู, พื้นยกชนิดสกรู,พื้นยกยึดสกรู,พื้นยกแบบยึดสกรู,พื้นยกชนิดยึดสกรู,พื้นยก corner lock,ระบบ corner lock,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป     ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยกสกรู,พื้นยกแบบสกรู, พื้นยกชนิดสกรู,พื้นยกยึดสกรู,พื้นยกแบบยึดสกรู,พื้นยกชนิดยึดสกรู,พื้นยก corner lock,ระบบ corner lock,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

        คุณสมบัติของระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดยึดสกรูกับขาตั้งแบบแผ่นเปลือย (Corner Lock with Bare Type)

 ฟฟฟฟฟ

1. เหมาะสำหรับงานที่มีสภาพแวดล้อมลักษณะอาคารสำนักงานทั่วไป โดยความสูงของระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูปแบบนี้เริ่มได้ตั้งแต่ 

    50มม ถึง 200มม.

2. มีประสิทธภาพเป็นเลิศในคุณสมบัติการรับน้ำหนักและมีเสถียรภาพทางด้านข้างในกรณีที่มีแรงมากระทำเนื่องจากแผ่นพื้นยกระดับ

    สำเร็จรูปได้ถูกยึดด้วยสกรูทั้ง 4 ด้าน

3. สามารถวางสลับกับแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปอื่นๆได้สะดวก

4. เป็นระบบที่มีความสัมพันธ์การทำงานระหว่างแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปและขาตั้งพื้นยกที่ดี

5. การใช้งานง่ายและสะดวกต่อการติดตั้ง ไม่ยุ่งยาก

 

        มาตรฐานการทดสอบของระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดยึดสกรูกับขาตั้งแบบแผ่นเปลือย (Corner Lock with Bare Type)

     

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA)

2. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

3. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

                        

                                         ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยกสกรู,พื้นยกแบบสกรู, พื้นยกชนิดสกรู,พื้นยกยึดสกรู,พื้นยกแบบยึดสกรู,พื้นยกชนิดยึดสกรู,พื้นยก corner lock,ระบบ corner lock,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

     ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยกสกรู,พื้นยกแบบสกรู, พื้นยกชนิดสกรู,พื้นยกยึดสกรู,พื้นยกแบบยึดสกรู,พื้นยกชนิดยึดสกรู,พื้นยก corner lock,ระบบ corner lock,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป    ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยกสกรู,พื้นยกแบบสกรู, พื้นยกชนิดสกรู,พื้นยกยึดสกรู,พื้นยกแบบยึดสกรู,พื้นยกชนิดยึดสกรู,พื้นยก corner lock,ระบบ corner lock,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป     ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยกสกรู,พื้นยกแบบสกรู, พื้นยกชนิดสกรู,พื้นยกยึดสกรู,พื้นยกแบบยึดสกรู,พื้นยกชนิดยึดสกรู,พื้นยก corner lock,ระบบ corner lock,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

 

  KEYWORDS: พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป, access floor, raised floor, พื้นยกแบบไม่มีคาน พื้นยกสกรู,พื้นยกcorner lock,ระบบcorner lock,,ระบบunderstructure 

Contact Form

Visitors: 247,340