การดูแลรักษาแผ่นพื้นยก 'BSP' (Raised Access Floor Maintenance)

พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป ดูแลรักษาพื้นยก ดูแลรักษาพื้นยกสำเร็จรูป ดูแลรักษาแผ่น ซ่อมแซมพื้นยก

ดูแลรักษาพื้นยก,ปรับปรุงพื้นยก,ดูแลรักษาแผ่นพื้นยก,ซ่อมแซมพื้นยก,ซ่อมแซมแผ่นพื้นยก,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป,แผ่นพื้นยกระดับ,แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        วัตถุประสงค์การดูแลรักษาพื้นยกสำเร็จรูป

 
 • เพื่อก่อให้เกิดการลงทุนที่คุ้มค่า
 • เพื่อรักษาสภาพและยืดอายุการใช้งานของพื้นยกระดับสำเร็จรูป 

     

        ขอบข่าย

  ฟ

     งานระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูปประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

         1. ส่วนฐานโครงสร้างระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูป (Sub Structure)
         2. แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป (Panel)
         3. ผิวหน้าของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป (Covering/Finishing) ซึ่งอาจเป็นพรม (Carpet Tile) หรือ     
HPL (High Pressure Laminated) หรือวัสดุอื่น ๆ ก็ได้ทั้งนี้แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้

     

การดูแลรักษาพื้นยกระดับสำเร็จรูปตามนี้จะแยกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือการดูแลรักษาแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปและส่วนฐานโครงสร้างระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูป อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการดูแลรักษาผิวหน้าของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป (Covering ซึ่งเป็น HPL เท่านั้น ส่วนแผ่นพรมหรือวัสดุอื่น ๆ ดูได้จากคู่มือของผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น

 


         1. การดูแลรักษาแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปและส่วนฐานโครงสร้างพื้นยกระดับสำเร็จรูป

             1.1 การเปิด-ปิดพื้นยกระดับสำเร็จรูป

 ฟ หฟฟฟฟฟฟฟฟ
 • ใช้เครื่องเปิดแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปแบบสุญญากาศ (Vacuum Lifter) จับแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปเท่านั้นห้ามใช้ของแหลมแงะ หรือ งัดรอยต่อแนวแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปเพื่อเปิดเพราะจะทำให้แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปเสียหาย ในกรณีที่ผิวหน้าของแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปปูแผ่นพรมแผ่น ควรใช้ที่จับแผ่นพรมเพื่อเปิดแผ่นพรมก่อนที่จะใช้เครื่องเปิดแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป
 • ในการติดตั้งชดขาตั้งพื้นยกสามารถรับแรงหรือน้ำหนักกดในแนวดิ่งได้อย่างดีตามสเปคที่กำหนดแต่ไม่สามารถรับแรงในแนวระดับหรือแนวนวนได้ ดังนั้นในการติดตั้งพื้นยกระดับสำเร็จรูปจึงต้องมีผนังทั้งสี่ด้านรองรับ มิฉะนั้นพื้นยกอาจเซและล้มได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนไหวบนพื้นยกระดับสำเร็จรูป ฉะนั้นในการเปิดแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป จึงควรเปิดแผ่นเท่าที่จำเป็น เปิดแผ่นเว้นแผ่นในกรณีที่พื้นยกระดับสำเร็จรูปมีคานรองรับพยามยามถอดคานให้น้อยที่สุด และในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ในกรณีที่ต้องเปิดนาน ๆ เพื่อความปลอดภัยสมควรที่จะต้องมีอุปกรณ์รองรับการเซของพื้นยกระดับสำเร็จรูป อาทิทำผนังชั่วคราวหรือโยงยึดส่วนฐานไม่ให้เซล้ม
 • การปิดแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป ให้ปิดด้วยความประณีตระมัดระวังในกรณีที่แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชิดกันแน่นมาก การปิดธรรมดาปิดไม่เข้าที่ ให้ใช้วิธีประกบแผ่นแบบหน้าจั่วแล้วกดแผ่นพื้นทั้งสองลงไป
 • แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปที่ติดตั้งชิดริมผนังอาจถูกตัดซอยให้เล็กลงตามขนาดของพื้นที่ แผ่นลักษณะนี้ต้องปิด ณ ตำแหน่งเดิมและมุมเดิม ถ้าปิดผิดตำแหน่งจะทำให้แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปเกิดช่องว่างมากขึ้น ในการเปิดควรวางแผ่นเศษเช่นนี้ข้าง ๆ ตำแหน่งเดิมจะทำให้โอกาสที่จะสลับแผ่นน้อยลง
 • ในการเปิดแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป ถ้าพบว่าเศษผงทรายติดอยู่บนคาน ให้ทำความสะอาดโดยใช้เครื่องดูดฝุ่น เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดแล้ว ผงหรือทรายจะมีส่วนทำให้แผ่นพื้นสูงต่ำ หรือปิดไม่สนิท มีเสียงดังเมื่อเดิน
 • อย่าพยายามหมุนไขน๊อตปรับระดับของขาตั้ง (ส่วนฐาน) เพราะจะทำให้ระดับพื้นยกเปลี่ยน หรือมีเสียงดังเมื่อเดิน

       

          2. น้ำกับพื้นยกระดับสำเร็จรูป

ฟฟฟ
 • อุปกรณ์ของพื้นยกระดับสำเร็จรูปทั้งหมดถูกออกแบบไว้ให้ใช้ภายในอาคารเท่านั้น โดยออกแบบไว้ให้ป้องกันสนิมสำหรับบรรยากาศในอาคารเท่านั้น อาทิ ส่วนที่เป็นเหล็กจะมีการชุบ Electro Galvanize เพื่อป้องกันสนิม แต่ก็ไม่สามารถจะทนสนิมจากการแช่น้ำเป็นระยะเวลานานได้ ดังนั้นในกรณีที่น้ำหกบนพื้นยกระดับสำเร็จรูป จะต้องเร่งรีบขจัดน้ำ ด้วยการใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำออก หรือใช้ผ้าซับน้ำโดยเร็วที่สุด

 

        3. การตัดแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป

 ฟฟฟ
 • ห้ามตัดมุมแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป เพราะมุมแผ่นจะทำหน้าที่ค้ำยันแผ่นไม่ให้เปลี่ยนแนวหรือเอียงเฉ ซึ่งอาจมีผลต่อเนื่องไปยังแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปข้างเคียงและรุกรานไปทั่วบริเวณได้
 • แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปที่ถูกตัดอาจรับน้ำหนักไม่เท่ากับแผ่นเต็ม ในกรณีที่จำเป็นต้องรับน้ำหนักมากเท่าแผ่นเต็มอาจต้องติดตั้งชุดขาตั้งเสริม กรณีนี้โปรดแจ้งบริษัท

 

        4. การขนย้ายของหนักบนแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป

 ฟฟฟฟ
 • แผ่นเจาะรูระบายอากาศ (Perforated Panel) และ Air Grille จะไม่สามารถรองรับน้ำหนักเท่าแผ่นเต็ม ในการขนย้ายของหนักผ่านแผ่นดังกล่าวควรหลีกเลี่ยง ด้วยการสลับกับแผ่นเต็มและปิดเข้าที่เดิมเมื่อขนย้ายของหนักเสร็จเรียบร้อย
 • ในการขนของหนักมากผ่านพื้นยกและของนั้นไม่มีการแผ่น้ำหนัก เช่นมี 4 ล้อ รับน้ำหนักทั้งหมด จะต้องหาวิธีการแผ่น้ำหนักให้พื้นยก ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิใช้ไม้อัดหนา 20 มม. ปูบนพื้นยกแล้วจึงเข็นของหนักนั้นผ่าน หรือทำคานรองรับของหนักทั้งชุด คานจะทำหน้าที่แผ่น้ำหนัก

 

        5. การดูแลรักษาแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปที่ปิดพื้นผิวด้านบนด้วยแผ่นลามิเนตHPL (High Pressure Laminated)

           5.1 คำแนะนำ

 ฟฟฟฟฟฟฟ
 • ใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าขี้ริ้วชุบน้ำอุ่น หรือน้ำสบู่อ่อน บิดให้แห้งโดยไม่หยดหรือไหลลงร่องพื้นเป็นอันขาด เพื่อทำความสะอาดตามระยะเวลาต่าง ๆ
 • ใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าขี้ริ้ว หรือเครื่องดูดฝุ่น เพื่อขจัดฝุ่นออก
 • ใช้สารละลายที่ไม่ติดไฟ มาทำความสะอาดที่จุดสกปรกมาก ๆ ได้แต่จะต้องไม่มีการขูด และขัดถูซึ่งเป็นการทำลายผิวหน้าของแผ่นลามิเนตHPL

           5.2 ข้อห้าม

 aaaaaaa
 • ห้ามใช้ WAX น้ำมันหรือวัสดุอื่นใดในการเคลือบผิวหน้า WAX ไม่ทำให้ผิวเสียหายแต่จะทำลายคุณสมบัติในการต่อต้านไฟฟ้าสถิตย์ของแผ่นลามิเนตHPL
 • ห้ามใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าขี้ริ้วที่เคยใช้ชุบ WAX มาแล้วมาใช้ทำความสะอาด HPL เพราะจะมีผลต่อการต่อต้านไฟฟ้าสถิตย์แผ่นลามิเนตHPL
 • ห้ามใช้กระดาษทราย ฝอยเหล็กหรือวัสดุที่มีผิวหยาบและแข็ง ในการทำความสะอาดแผ่นลามิเนตHPL
 • ห้ามใช้วัสดุที่มีคมแหลมและแข็ง เช่น ตะปู รวมทั้งรองเท้าที่พื้นติดโลหะ วัสดุชนิดนี้จะทำให้ผิวของแผ่นลามิเนตHPL เป็นรอยขีดข่วนได้

 

 

KEYWORDS: ดูแลรักษาพื้นยก ปรับปรุงพื้นยก ดูแลรักษาพื้นยกสำเร็จรูป ดูแลรักษาแผ่นพื้นยก ซ่อมแซมพื้นยกติดตั้งพื้นยก บริษัทพื้นยก บริษัทขายพื้นยก บริษัทจำหน่ายพื้นยก บริษัทติดตั้งพื้นยก พื้นยก พื้นยกระดับ พื้นยกสำเร็จรูป, access floor, raised floor, แผ่นพื้นยก พื้นกระจก พื้นยกกระจก ราคาพื้นยก พื้นยกราคา พื้นยกอลูมิเนียม พื้นยกไม้ พื้นยกแคลเซียม พื้นยกเหล็ก ติดตั้งพื้นยก พื้นยกไส้ไม้ พื้นยกปูน พื้นยกระบายอากาศ พื้นยกระบายลม ติดตั้งแผ่นพื้นยก ซื้อพื้นยก จำหน่ายพื้นยก ขายพื้นยก ทำพื้นยก พื้นยกอลูมิเนียมระบายอากาศ พื้นยกอลูมิเนียมระบายลม ขาพื้นยก ขารับพื้นยก ขารับแผ่นพื้นยก ขาตั้งพื้นยก ขาตั้งรับพื้นยก ขาตั้งรับแผ่นพื้นยก ขาตั้งรับพื้นยก ขารับแผ่นพื้นยก ขาตั้งพื้นยกระดับ คานรับพื้นยก คานกระจายน้ำหนักพื้นยก คานรับพื้นยกระดับ คานรับพื้นยกสำเร็จรูป 

Contact Form

Visitors: 227,133