งานระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

บริษัท BSP (2512) จำกัด เป็นตัวแทนบริการจำหน่ายและติดต้ังงานงานระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูป 'BSP' ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการใช้งานเรื่องการเดินสายไฟฟ้าด้านล่างระบบพื้นยก ตอบสนองความต้องการในการใช้งาน อีกทั้งยังมีความคงทนสามารถรับน้ำหนักได้สูง และรูปแบบสวยงามซึ่ง พื้นยกระดับสำเร็จรูป 'BSP' ได้มีการพัฒนาออกมาเพื่อเป็นทางเลือกประยุกต์สำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานทั่วไป,อาคารพาณิชย์,ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์,ห้องผลิตวิดีทัศน์,สตูดิโอ,ศูนย์ควบคุมการสื่อสาร,ห้องควบคุมระบบต่างๆทุกประเภท ที่ต้องการยกพื้นให้สูงขึ้นและสามารถเดินสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณต่างๆด้านล่างพื้นด้วยระบบงานพื้นยกระดับสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ คงทน แข็งแรง สวยงามและเหมาะตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน สามารถเลือกสีและลวดลายได้ให้ตรงตามการออกแบบที่ต้องการ เพราะเราคือทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญในการบริการจำหน่ายและติดตั้งงานระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูป พร้อมทั้งวิศวกรออกแบบและผู้ควบคุมงานมามากกว่า 20 ปี ที่ประกันความมั่นใจไม่ให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการติดต้ัง นอกจากนั้นเรายังรับประกันผลงานบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้า พร้อมกับการให้บริการปรึกษาปัญหาต่างๆตามความต้องการของลูกค้า

 

GENERAL DATA

BSP Raised Access Floors satisfies demand for superior loading performance, accessibility and flexibility. It offers a safe, strong, sound reducing, high moisture resistant. The panel complies with international design criteria, building codes, fire and safety regulations. All steel raised access floors are non-combustible with a corrosion resistant understructure and a powder coat baked epoxy paint top-coated steel surface that can be finished with a wide variety of floor coverings. It is so easy to clean, install or interchange it.

BSP raised floor is the raised floor that can be easily inserted in any work environment, such as a meeting room, an EDP room, an office area or an auditorium. Today, computers and office lay-outs are becoming increasingly sophisticated to keep pace with both the advanced technology of work and information systems, and the improved organization of modern, dynamic companies.

In the traditional construction the installation of plants is a costly work requiring long building interventions, particularly in the restorations and, at the end of the work, it does not allow to inspect what has been done.

The growth of computerized supports in the offices makes the situation even more difficult as phone, fax and computer lines are added to traditional plants. BSP raised floor solves the problem with low costs and easy use.

 

  
ป้ายกำกับ: พื้นยก, access floor, raised floor, พื้นยกสำเร็จรูป. พื้นยกระดับ,บริษัทพื้นยก บริษัทขายพื้นยก บริษัทจำหน่ายพื้นยก บริษัทติดตั้งพื้นยก พื้นยก, access floor, raised floor, แผ่นพื้นยก, พื้นกระจก, พื้นยกกระจก, พื้นกระจกสำเร็จรูป, ราคาพื้นยก, พื้นยกราคา, พื้นยกอลูมิเนียม, พื้นยกไม้, พื้นยกแคลเซียม, พื้นยกเหล็ก, ติดตั้งพื้นยก, พื้นยกไส้ไม้, พื้นยกปูน, พื้นยกระบายอากาศ, พื้นยกระบายลม, ติดตั้งแผ่นพื้นยก, ซื้อพื้นยก, จำหน่ายพื้นยก, ทำพื้นยก ขายพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป พื้นยกอลูมิเนียมระบายอากาศ พื้นยกอลูมิเนียมระบายลม พื้นยกระบายอากาศ พื้นยกกระจายลม
   

Contact Form

Visitors: 252,234