3 ระบบพื้นยกแบบยืนอิสระโดยยึดสกรูกับขาตั้งชนิดแผ่นเปลือย (Screw-Down with Bare Type)

 

พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป ระบบพื้นยก
ระบบพื้นยกระดับ,ระบบfree standing,พื้นยกfree standing,ระบบunderstructure

 

 

ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยกสกรู,พื้นยกแบบสกรู, พื้นยกชนิดสกรู,พื้นยกยึดสกรู,พื้นยกแบบยึดสกรู,พื้นยกชนิดยึดสกรู,พื้นยก corner lock,ระบบ corner lock,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

                                                         ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยกสกรู,พื้นยกแบบสกรู, พื้นยกชนิดสกรู,พื้นยกยึดสกรู,พื้นยกแบบยึดสกรู,พื้นยกชนิดยึดสกรู,พื้นยก corner lock,ระบบ corner lock,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

   

         คุณสมบัติของระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูปแบบยืนอิสระโดยยึดสกรูกับขาตั้งแบบแผ่นเปลือย (Screw Down System with

           Bare Type)

 aaaaaa

1. เหมาะสำหรับงานที่มีสภาพแวดล้อมลักษณะอาคารสำนักงานทั่วไป โดยความสูงของระบบพื้นยกสำเร็จรูปรุ่นนี้เริ่มได้ตั้งแต่

    50มม ถึง 200มม.

2. มีประสิทธภาพเป็นเลิศในคุณสมบัติการรับน้ำหนักและมีเสถียรภาพทางด้านข้างในกรณีที่มีแรงมากระทำเนื่องจากแผ่นพื้นยก

    สำเร็จรูปได้ถูกยึดด้วยสกรูทั้ง 4 ด้าน

3. สามารถวางสลับกับแผ่นพื้นยกสำเร็จรูปอื่นๆได้อย่างสะดวก

4. แผ่นพื้นยกสำเร็จรูปวางอยู่บนฐานรองรับหัวอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปโดยมีแผ่นพลาสติกถ่ายเทประจุไฟฟ้า(Conductive)สีดำวางขั้นอยู่

    ระหว่างกลาง ซึ่งง่ายต่อการติตตั้ง

 5. เป็นระบบติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูปที่ไม่มีคานและสกรูซึ่งสอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ที่ติดตั้งงานระบบใต้พื้นยกสำเร็จรูป เช่น

     กล่องลมปรับอากาศ เป็นต้น

 

            มาตรฐานการทดสอบของระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูปแบบยืนอิสระโดยยึดสกรูกับขาตั้งแบบแผ่นเปลือย (Screw Down

            System with Bare Type)            

      

1. CIACA Standard for Raised Access Floor Product Tests (USA)

2. MOB Standard for Raised Access Floor Product Tests (UK)

3. SJ/T10796 Stardard for Rasied Access Floor Product Tests (China)

 

                                             

ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยกสกรู,พื้นยกแบบสกรู, พื้นยกชนิดสกรู,พื้นยกยึดสกรู,พื้นยกแบบยึดสกรู,พื้นยกชนิดยึดสกรู,พื้นยก corner lock,ระบบ corner lock,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

 

 

     ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยกสกรู,พื้นยกแบบสกรู, พื้นยกชนิดสกรู,พื้นยกยึดสกรู,พื้นยกแบบยึดสกรู,พื้นยกชนิดยึดสกรู,พื้นยก corner lock,ระบบ corner lock,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป    ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยกสกรู,พื้นยกแบบสกรู, พื้นยกชนิดสกรู,พื้นยกยึดสกรู,พื้นยกแบบยึดสกรู,พื้นยกชนิดยึดสกรู,พื้นยก corner lock,ระบบ corner lock,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป    ระบบพื้นยก,ระบบโครงสร้างพื้นยก,พื้นยกแบบไม่มีคาน,พื้นยกชนิดไม่มีคาน,พื้นยกไม่มีคาน,พื้นยกสกรู,พื้นยกแบบสกรู, พื้นยกชนิดสกรู,พื้นยกยึดสกรู,พื้นยกแบบยึดสกรู,พื้นยกชนิดยึดสกรู,พื้นยก corner lock,ระบบ corner lock,ระบบunderstructure,พื้นยก,access floor,raised floor,แผ่นพื้นยก,ติดตั้งแผ่นพื้นยก,พื้นยกสำเร็จรูป,พื้นยกระดับ,พื้นยกระดับสำเร็จรูป

 

 

 
  KEYWORDS:ขายพื้นยก  พื้นยกcorner lock,ระบบfree standing,ระบบcorner lock,

Contact Form

Visitors: 252,234